Over ons

Dit doen wij voor de samenleving

Sociaal Ondernemerschap bij Hollander Techniek

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is vanzelfsprekend voor Hollander Techniek. Continu zoeken we naar evenwicht tussen de resultaten die wij als bedrijf willen behalen en onze inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen. Eén van de pijlers van MVO is Sociaal Ondernemerschap. Wij dragen graag bij aan een duurzame ontwikkeling voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Ontwikkeling medewerkers 

Wij zijn betrokken bij onze medewerkers en hun persoonlijke groei en geven hen de mogelijkheid om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Wij bieden doorstromers een opleiding en BBL-leerlingen een volledig opleidingstraject inclusief werkplek in onze eigen bedrijfsschool OnderWERKwijs. Schoolverlaters, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn meer dan welkom bij Hollander Techniek. Bij ons staan drijfveren, competenties en motivatie van de medewerker centraal.

Wij ondersteunen daarnaast onze lokale maatschappij. Denk hierbij aan steun in (structurele) lokale projecten en samenwerkingsverbanden met sociale werkbedrijven.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Hollander Techniek heeft trede 2 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én keurmerk van TNO waarmee de mate van sociaal ondernemen objectief gemeten wordt. De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Het hoogste prestatieniveau is niveau 3. Met het bereiken van trede 2 presteren wij ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep.

Ketenstimulering

Onze passie voor sociaal ondernemen geven we graag door. Daarom motiveren en helpen wij ook andere organisaties om treden van de PSO-ladder te bereiken. Dat doen we niet alleen door werkplekken in onze eigen organisatie te faciliteren, maar we stimuleren ook onze leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Daarnaast kiezen wij er bewust voor om producten of diensten in te kopen bij Sociale werkbedrijven of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit noemen we ook wel ‘ketenstimulering’. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusieve samenleving.

Meer over Hollander Techniek

Echt Hollander Techniek

Wij geloven in samenwerken en het aangaan van lange termijn relaties. In onze bedrijfsidentiteit staan deze pijlers centraal. In onze Reden van bestaan en ambitieuze doelen staat omschreven waar wij voor staan en gaan. Wij vertellen u graag meer over wat wij noemen ‘Echt Hollander’.

Zo zijn wij georganiseerd

Hollander Techniek werkt vanuit ondernemende klantenteams. Onze medewerkers krijgen ruimte te ondernemen en innoveren waarbij zij zich volledig focussen op een specifieke klantgroep. Hierdoor benutten wij onze menskracht optimaal. Benieuwd op welke wijze u hier de vruchten van plukt?

Veilig werken

‘Samen werken aan veilig werken’, dat is ons motto. We stellen hoge eisen aan de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers en willen nul arbeidsongevallen. Lees wat wij doen om dit te bereiken.