Over ons

Onze Certificaten en Partners

Aantoonbaar Vakmanschap

Altijd en overal is het leveren van kwaliteit onze belangrijkste drijfveer. Dit waarborgen we onder andere door ons te certificeren op het gebied van kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg. Deze certificaten garanderen u een optimale kwaliteit en u weet zeker dat alles wat wij doen aan de wet- en regelgeving voldoet. Daarbij zetten we graag een stap extra en gaan verder dan wat de regels voorschrijven.

Certificeringen Kwaliteitszorg

 • ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)
 • ISO27001 (informatiebeveiliging)
 • BRL6000 02 & 03 (installeren van elektriciteitsinstallaties)
 • BRL6000 21 (ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen)
 • BRL6000 25 (preventie koolmonoxide)
 • BORG (beveiligingsinstallaties)
 • BMI (brandmeldinstallaties installeren, leveren en onderhouden)
 • OAI (ontruimingsalarminstallaties installeren leveren en onderhouden)
 • SCIOS scope 8 (inspectie elektrische installaties)
 • SCIOS scope 10 (inspecties aan elektrisch materieel op brandrisico)
 • PSO ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Certificeringen Arbozorg

 • VCA**

Certificeringen Milieuzorg

 • ISO14001
 • CO2-prestatieladder

Officiële partners en samenwerkingen

Certificeringstrajecten

We blijven ons verder certificeren om zo onze kwaliteit te kunnen continueren. Hieronder vindt u de trajecten die wij op dit moment doorlopen om het gewenste certificaat te behalen.

 • Safety Culture Ladder (SCL) een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur en gedrag) in bedrijven te meten.

Meer over Hollander Techniek

Echt Hollander Techniek

Wij geloven in samenwerken en het aangaan van lange termijn relaties. In onze bedrijfsidentiteit staan deze pijlers centraal. In onze Reden van bestaan en ambitieuze doelen staat omschreven waar wij voor staan en gaan. Wij vertellen u graag meer over wat wij noemen ‘Echt Hollander’.

Zo werken wij

Onze aandacht wordt getrokken door de vraag áchter de vraag. Dat is terug te zien in onze werkwijze. Wij zorgen voor maatwerk door van begin tot einde met u mee te denken. Van advies en ontwerp tot uitvoering en service. Benieuwd hoe wij ervoor zorgen dat u altijd tevreden bent met de oplossing?

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid zijn als een rode draad in onze dienstverlening verweven. Wij doen niets wat belastend is voor het milieu of wat onze medewerkers schaadt. Aandacht voor kwaliteitszorg en certificeringen is daar onlosmakelijk aan verbonden.