Over ons

Veiligheid

‘Samen werken aan veilig werken’

‘Samen werken aan veilig werken’. Het motto waarmee wij dagelijks 100% aandacht besteden aan  de veiligheid van onze medewerkers. Ons doel: nul arbeidsongevallen en een veilige werkplek voor iedere medewerker.

Wij stellen hoge eisen aan arbeidsomstandigheden en de middelen waarmee onze medewerkers werken. Iedere medewerker heeft de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle uitvoerende en leidinggevende medewerkers zijn VCA-opgeleid. Samen dragen wij zorg voor een veilige werkplek voor zowel voor binnen- als buitenfuncties.

Veiligheid als onderdeel van onze cultuur

Veilig werken is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze cultuur en in onze denkwijze. Naast reguliere beschermingsmiddelen krijgen onze medewerkers handvatten mee waarmee zij kritisch naar hun eigen houding en het gedrag kunnen kijken. Bijvoorbeeld tijdens werkplekinspecties waarmee we bekijken of de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals van te voren bedacht en waarmee we van elkaar leren wat goed gaat en wat beter kan. Onze medewerkers zijn er bovendien in getraind om een Last Minute Risco Analyse uit te voeren voordat zij met hun werkzaamheden starten om zo eventuele onvoorziene risico’s uit te sluiten. Uitvoerende medewerkers moeten daarnaast minimaal 10 toolboxen per jaar volgen met als doel kennis op te halen en met elkaar in gesprek te gaan over veiligheidsthema’s.

Hugo & Tom

Omdat we veilig werken boven alles stellen zijn 2 medewerkers ‘aangenomen’ die ons dagelijks helpen herinneren aan dit thema: Hugo & Tom. Hugo is een ervaren monteur en al jaren aan het werk bij Hollander Techniek. Tom is een stuk jonger, heeft net zijn opleiding afgerond en is klaar voor het echte werk. Hugo & Tom willen graag zo veilig mogelijk werken. Ze laten ons regelmatig zien hoe zij dat, met vallen en opstaan, doen.

 

Meer over Hollander Techniek

Kwaliteit

Kwaliteit en veiligheid zijn als een rode draad in onze dienstverlening verweven. Wij doen niets wat belastend is voor het milieu of wat onze medewerkers schaadt. Aandacht voor kwaliteitszorg en certificeringen is daar onlosmakelijk aan verbonden.

Certificering en Partners

Onze certificeringen garanderen dat wij ons werk altijd conform de regels uitvoeren en opleveren. Door samen te werken met erkende partners genieten wij het vertrouwen dat altijd de beste kwaliteit wordt behaald.

Echt Hollander Techniek

Wij geloven in samenwerken en het aangaan van lange termijn relaties. In onze bedrijfsidentiteit staan deze pijlers centraal. In onze Reden van bestaan en ambitieuze doelen staat omschreven waar wij voor staan en gaan. Wij vertellen u graag meer over wat wij noemen ‘Echt Hollander’.