Over ons

Zo zijn wij georganiseerd

Ruimte om te ondernemen

Hollander Techniek is verre van standaard of traditioneel georganiseerd. Juist omdat we zoveel samen doen, bieden we medewerkers de ruimte om te ondernemen. Daardoor kunnen zij zich volledig focussen op een specifieke klantgroep. Door te werken vanuit ondernemende klantenteams benutten we de menskracht optimaal en draagt iedereen bij aan het uiteindelijke resultaat. Dat is prettig voor onze medewerkers, maar vooral ook voor u.

Ondernemende klantenteams

Ieder ondernemend klantenteam van Hollander Techniek is verantwoordelijk voor een groep klanten. Die verantwoordelijkheid loopt van het onderhouden van klantcontact en het reageren op aanvragen tot het realiseren van een oplossing en het verlenen van nazorg en services. Binnen elk team worden benodigde rollen verdeeld, bijvoorbeeld op het gebied van finance, KAM (Kwaliteit, Arbo, Milieu), commercie en strategie. Er is minimale hiërarchische leiding om zo de volledige focus op de ontwikkeling van de klant te houden. Het resultaat? Betrokken medewerkers die verantwoordelijkheid nemen.

Directieteam

Het directieteam van Hollander Techniek bestaat uit 2 personen.

  • Erik Hollander – Algemeen directeur en eigenaar
  • Paul Kok – Operationeel directeur

Het directieteam van Hollander Techniek zet de strategische lijnen, stuurt waar nodig de interne organisatie bij en stelt kaders zodat de klantenteams zich kunnen blijven ontwikkelen voor de klant.

Raad van Advies

In 2020 is binnen Hollander Techniek een Raad van Advies aangesteld. De RvA bestaat uit 4 externe onafhankelijke adviseurs die allemaal ruime ervaring hebben in het bedrijfsleven. Zij zijn gekozen om zitting te nemen in de RvA van Hollander Techniek omdat zij affiniteit hebben met de markt waarin wij werken en omdat zij kritisch mee kunnen denken over onze organisatievorm en strategie. De RvA adviseert en inspireert het directieteam over diverse thema’s.

Onze organisatie:

  • Drie clusters (Utiliteit - Retail - Industrie)
  • 21 ondernemende klantenteams
  • 11 ondersteunende basisteams
  • 2 directieleden
  • 4 RvA-leden
  • 1 eigenaar

Meer over Hollander Techniek

Zo werken wij

Onze aandacht wordt getrokken door de vraag áchter de vraag. Dat is terug te zien in onze werkwijze. Wij zorgen voor maatwerk door van begin tot einde met u mee te denken. Van advies en ontwerp tot uitvoering en service. Benieuwd hoe wij ervoor zorgen dat u altijd tevreden bent met de oplossing?

Echt Hollander

Wij geloven in samenwerken en het aangaan van lange termijn relaties. In onze bedrijfsidentiteit staan deze pijlers centraal. In onze Reden van bestaan en ambitieuze doelen staat omschreven waar wij voor staan en gaan. Wij vertellen u graag meer over wat wij noemen ‘Echt Hollander’.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in ons hart. Wij willen waarde toevoegen aan de samenleving en op geen enkele wijze schade toebrengen aan de wereld om ons heen. Daarom werken wij samen met u aan innovatieve duurzame oplossingen die het milieu niet belasten. In onze samenwerkingen staat aandacht voor het milieu dan ook altijd centraal.