Thermografisch onderzoek

Thermografisch onderzoekOververhitting bij verdeelkasten en regelpanelen is verstoringsbron nummer één bij elektrotechnische installaties. Met behulp van een thermografisch onderzoek maken wij eventuele hotspots in installaties inzichtelijk. Conclusies van het thermografisch onderzoek verwerken wij in een inspectierapportage. Door een afwijking in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Installatie verantwoordelijkheid

In uw bedrijf, daar waar gebruik gemaakt wordt van elektronische installaties, staat de veiligheid van uw medewerkers en relaties uiteraard hoog in het vaandel, maar wist u ook dat u ten aanzien hiervan wettelijke verplichtingen heeft?

Conform de Arbo wetgeving bent u namelijk verplicht al uw elektrische installaties periodiek te laten controleren. De NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (midden – hoogspanning) richtlijnen stellen eisen aan het minimale veiligheidsniveau. Naast het uitvoeren van inspecties bent u schriftelijk verplicht een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. Een installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties. De werkverantwoordelijke geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Deze taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Steeds vaker wordt er door een arbeidsinspectie of een verzekeringsmaatschappij gevraagd om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan. De arbeidsinspectie is, wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, gerechtigd u een boete op te leggen of erger uw bedrijf stil te leggen. Des te meer reden om deze zaken goed te regelen.

Maar wat als u daar geen geschikt personeel voor heeft? Hollander Techniek kan de wettelijke installatieverantwoordelijkheid volledig overnemen.

Neem contact op


Edwin Roeterdink
Adviseur Elektrotechniek
055-3681363 | 

Mail Edwin Roeterdink

Deel deze pagina: