Duurzaam / innovatie

Duurzaamheid en innovatie waren de afgelopen jaren nauw aan elkaar verbonden bij Hollander Techniek. Een duurzaam gedachtegoed kan op vele manieren in de praktijk worden gebracht. We geven gebouwen bijvoorbeeld een tweede leven door nieuwe technieken gericht in te zetten om comfortverbetering en verduurzaming te realiseren. Zelf energie produceren is het doel. Met een juiste integratie van techniek en advies zorgen wij voor flexibele en energieke gebouwen.

Vanwege milieueisen en de benodigde concurrentieslag is men in de markt industrie al jaren op zoek naar methodes die zich richten op de reductie van nadelige effecten (eco-efficiëntie), compensatie (bijvoorbeeld greenwashing) of een volledig gesloten kringloop (C2C). Daarnaast vraagt duurzaam consumeren om duurzaam produceren. Duurzaam innoveren geeft voorsprong op de concurrentie.

Integrale duurzame oplossingen

Hollander Techniek voelt zich thuis op het gebied van duurzame technieken als warmtepompen, adiabatische koeling, zonnecollectoren, wind­molens, houtkachels, warmteterugwinning, energiemonitoringsystemen, E-mobility en PV (Photo Voltaïsche)-systemen. Wij passen deze technieken integraal toe, wat leidt tot minder energiekosten en CO2-uitstoot.

De financiering van duurzame oplossingen is vaak nog een struikelblok in de besluitvorming. Hiervoor kent Hollander Techniek een aantal concepten die het mogelijk maken om de investering terug te verdienen met de besparingen van de oplossingen. Ook de toepassing van de zogenaamde ESCO’s (Energie Service Company) maken hier onderdeel van uit.

Neem contact op

Kees Jansen

Kees Jansen
Adviseur installatietechniek
055-368 1124 | 

Mail Kees Jansen

 

 

 

Trias Energetica

Slimme toepassingen, daar worden wij enthousiast van. Het liefst in één integrale besturing-, domotica- of gebouwbeheersysteem. Met als logisch gevolg een hoog rendement en een besparing op de energiekosten.

Om tot een verantwoorde en energiezuinige installatie te komen maakt Hollander Techniek in de ontwerpfase onder meer gebruik van de Trias Energetica. De Trias Energetica houdt in dat een energiezuinige aanpak gerealiseerd wordt in drie stappen:

  1. Beperk de energievraag zoveel mogelijk.
  2. Pas waar mogelijk duurzame bronnen toe.
  3. Ga zo efficiënt mogelijk om met de restvraag naar energie met behulp van fossiele bronnen.

Innoveren doe je zo

Innovatie betekent aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit gebeurt in de natuur ook, het is een biologisch proces om te overleven. Innoveren is een continu proces.

Omdat de veranderende elementen in onze omgeving zo divers en complex zijn, zijn innovaties alleen haalbaar wanneer deze gezamenlijk opgepakt worden. Het gaat niet alleen meer om de technische producten of de concepten waarin deze verwerkt worden. Ook de verandering van het economisch klimaat dwingt ons om de organisatie of onze processen aan te passen om nog aan uw klantbehoefte te kunnen blijven voldoen.

Binnen Hollander Techniek worden jaarlijks een aantal innovaties benoemd die we willen realiseren. Deze innovaties pakken we op met fabrikanten, toeleveranciers, strategische ketenpartners of klanten. Elke innovatie wordt ondergebracht bij een innovatieteam dat verantwoordelijk is voor de projectdefinitie, het businessmodel en de realisatie van het project. Afhankelijk van de benodigde expertise kan het innovatieteam samengesteld worden uit verschillende personen of organisaties. Hollander Techniek maakt ook veelvuldig deel uit van innovatieteams van derden. Hierbij worden wij gevraagd om expertise in te brengen op het gebied van integratie, service en beheer van technische oplossingen.

 

 

 

 

 

Proeftuin als kenniscentrum

Het toepassen van duurzame technieken is een vorm van anders investeren. Hiervoor is durf en ook kennis nodig. Hollander Techniek heeft dit getoond door zijn eigen huisvesting bewust te voorzien van verschillende duurzame technieken. Deze toepassingen leveren ons niet alleen een energiebesparing op, wat goed is voor het milieu, maar geven ons ook de benodigde expertise. Als klant haalt u hier voordeel uit, want wij delen onze kennis graag.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina: