Dwaaldetectie

Een cliënt in een zorginstelling op een veilige manier vrijheid bieden kan met een technische oplossing als dwaaldetectie. Naast de vrijheid en de zelfredzaamheid die dwaaldetectie oplevert komt deze oplossing ook ten goede aan de druk op de capaciteit van het zorgpersoneel. Vaak is er onvoldoende tijd om continu toezicht te houden.

Dwaaldetectie kent meerdere uitvoeringsvormen. Hollander Techniek streeft er naar om een functioneel passende oplossing te bieden die past bij de zorgvraag en afgestemd is op de toekomst.

Wanneer een zorginstelling een open deuren beleid kent, bekent dit dat bijvoorbeeld demente bejaarden binnen een (beperkt) gebied vrij kunnen rondlopen. Op het moment dat het team wil weten waar iemand is, is zo’n gebied dan toch heel erg groot. Met het dwaaldetectie systeem is een cliënt snel te traceren, middels bakens die iemand die door bijvoorbeeld de polsbandjes automatisch gegenereerd. Dat brengt rust.

Vraag ons gerust naar de mogelijke dwaaldetectie oplossingen.

Neem contact op


Rob van Kempen
Manager Zorgtechnologie
+31 55-368 1371|  

Mail Rob van Kempen

Referenties

Deel deze pagina: