Multidisciplinaire transformatie van VDL ETG gebouw en productie

20-10-2016

VDL ETG in Almelo floreert. Het pand wordt flink uitgebreid. VDL ETG (Enabling Technologies Group) produceert geavanceerde halffabricaten voor leidende High Tech bedrijven en Original Equipment Manufacturing companies, zoals ASML. De uitbreiding wordt ingezet met het oog op verdere groei. Hollander Techniek leverde al in een vroeg stadium een aandeel aan de nieuw te ontwikkelen gebouwen en is multidisciplinair verantwoordelijk voor een scala aan gebouwgebonden installaties, productiefaciliteiten en cleanrooms.

Vooruitgang en ontwikkeling van klanten heeft direct invloed op de ontwikkeling van VDL. Een klant als ASML is daar een voorbeeld van. Zij ontwikkelden een geheel nieuwe chipmachine, waardoor de productievraag bij VDL ETG sterk steeg. Dit betekende o.a. dat er op korte termijn in Almelo een extra cleanroom moest komen. Met het oog op verdere groei wordt de vestiging in Almelo qua kantoorgebouw en productie in een nieuw jasje gestoken of getransformeerd en daarmee klaargemaakt voor de toekomst.

‘Kracht door samenwerking’

Met de slogan, ‘kracht door samenwerking’, laat VDL Groep al duidelijk zien dat ze graag met sterke en betrouwbare partners werkt. Hans Chatrou (Vastgoed VDL): “Wanneer we staan voor een dergelijk traject zoals in Almelo en Eindhoven, dan wordt er allereerst samen met de directeur en bedrijfsleiders gekeken naar de vernieuwde lay-out van het pand. Er wordt ingezoomd op de uitgangspunten voor de verdere ontwikkelingen van het productieproces, want daar verdienen we ons geld mee. Vervolgens werken we voornamelijk samen met voor ons bekende partijen. Zij weten hoe we werken en bouwen. Dit geeft vertrouwen en is efficiënt.” Hollander Techniek en VDL Vastgoed vinden elkaar voor het eerst bij de nieuwbouw van VDL Weweler op de Ecofactorij in Apeldoorn. “Ook daar waren wij multidisciplinair verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het kantoor, de logistiek en productie,” vertelt Herman Kolkman, afdelingshoofd gebouwgebonden installaties bij Hollander Techniek. Kolkman: “De relatie tussen VDL Weweler en Hollander Techniek op het gebied van industriële automatisering kenmerkt zich al tientallen jaren. Het nieuwbouwproject van VDL Weweler in Apeldoorn gaf het vertrouwen om ook het project in Almelo gezamenlijk op te pakken.”

Bouwteam VDL ETG Almelo

De nieuw- en verbouw van VDL ETG in Almelo kent meerdere fases. In het voortraject is een bouwteam gevormd met daarin de opdrachtgever (VDL Vastgoed), technisch dienstverlener (Hollander Techniek), constructeur (Royal Haskoning) en architect (Jos Franken). Hierdoor was Hollander Techniek al bij de ontwerpfase betrokken en verantwoordelijk voor bestek en tekeningen. Later is Hollander Techniek ook de uitvoering gegund. In totaal krijgt VDL ETG Almelo er 12.000m2 bij, waarvan het vier-laags kantoor en de kantine 4.000m2 beslaan en de productie 8.600m2, daarvan is 4.400m2 cleanroom. Dit project is door Hollander Techniek volgens de BIM (Bouw Informatie Model) methodiek uitgewerkt. Chatrou geeft aan dat hij wel degelijk denkt dat ontwerpen vanuit BIM de toekomst is, maar dat zolang niet alle partijen in het bouwtraject vanuit de BIM-methode werken, hij geen voordelen ziet.

Multidisciplinair karakter

Eén aanspreekpunt voor alle gebouwgebonden installaties, dat is wat Hollander Techniek vanuit haar multidisciplinaire karakter kan bieden. Hollander Techniek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingstechnische, elektrotechnische, IT en werktuigbouwkundige installaties van het kantoor, de kantine, alsook voor de productiehallen en de cleanrooms. Echter, ten aanzien van deze laatste twee spreken we over een heel ander niveau van werktuigbouwkundige installaties, want voor het in stand houden van een geclassificeerde ruimte is het van groot belang dat het luchtbehandelingssysteem, de filters en de warmte-koude regeling 100% functioneert, betrouwbaar en stabiel is.

Alle technieken worden samengebracht in één overkoepelend gebouwbeheersysteem. De verlichting en de zonnewering wordt geregeld met KNX EIB. De werktuigbouwkundige installaties (luchtbehandeling, warmte/koude opwekking en terugwinning e.d.) worden geregeld met Priva. In het gebouwbeheersysteem van Hollander Techniek is dit samengevoegd, uit te lezen, te sturen en te monitoren.

Een stabiele cleanroom

In een cleanroom zijn temperaturen, luchtsnelheden, verschillende opbouwende overdrukken, luchtvochtigheid, stofdeeltjes en verlichting met een hoge gelijkmatigheid van essentieel belang. De eerste nieuw gebouwde cleanroom is op 4 juli jl. gevalideerd en voldoet ruimschoots aan de geëiste classificatie ISO klasse 6 (1000 keer schoner dan de buitenlucht). Middels regeltechniek worden de ISO klasse 6 ruimten op 15 Pa (15 Pascal = 1,5 kg op elke m2 wand, vloer en plafond) overdruk gehouden. De omliggende ruimten ISO 7 en 8 worden respectievelijk op 10 en 5 Pa gehouden, waardoor er een luchtstroming van ‘schoon’ naar ‘vuil’ plaatsvindt en de stofdeeltjes buiten blijven. 30 tot 35 keer per uur wordt de gehele ruimte gefilterd d.m.v. recirculatiekasten met een capaciteit van 120.000 m3/h lucht met Hepa filtratie. Ter vergelijk; een standaard kantoorgebouw wordt 4 keer per uur gefilterd. De grootste variabele in dit verhaal en daarmee de grootste vervuiler in een cleanroom is nog altijd de mens. De temperatuur van een cleanroom moet ondanks de wisselende interne warmtelast, verlichting en filtratie gelijk blijven op 19,5°C met een RV van 55%. Dit moet gekoeld worden en die koelingsvraag is groot. Verspilling van warmte of koude is volgens Gerrit- Jan van Hartskamp, projectmanager van Hollander Techniek en eveneens BREAAM specialist, een doodzonde! Zeker wanneer dit binnen hetzelfde gebouw elders gebruikt kan worden. Een cleanroom vraagt 365 dagen per jaar koeling. De warmte die hierbij vrij komt, wordt gebruikt voor vloerverwarming, na-verwarming en ontvochtiging van de omliggende ruimten. Uitwisseling van warmte en koude was iets dat niet in de basis was meegenomen, maar wel geadviseerd en inmiddels uitgevoerd is. Spreekwoordelijke pet omdraaien Van Hartskamp: Als ik de samenwerking met VDL moet beschrijven? “Hans Chatrou noemt mij geregeld collega. Af en toe geef ik aan dat ik mijn spreekwoordelijke pet even omdraai en dan duidelijk de rol van externe adviseur en technisch installateur aanneem. Vertrouwen is belangrijk! VDL is zelf heel duidelijk en verwacht dat ook van anderen. Er wordt in dit traject daarom ook open kaart gespeeld, met alles. We streven naar een hoog kwaliteitsniveau.” Chatrou benadrukt nogmaals het belang van een goed team. “Alleen met de goede mensen om je heen kun je een dergelijk project succesvol voltooien.

Uitbreiding capaciteitsvraag energievoorziening

Door ver- en nieuwbouw in Almelo was er een verzwaring van een 3 megawatt naar een 6 megawatt aansluiting noodzakelijk. Dit was dus het moment om afscheid te nemen van het sterk verouderde 10 kV station. Cogas (Netbeheerder) wilde al jaren geleden dit 10 kV station ontmantelen, omdat het niet meer aan de eisen voldeed en de oude 10kV schakelaars niet meer onderhouden konden worden.” Op zaterdag 28 mei hebben middenspanningsspecialisten van Hollander Techniek in één dag de omzetting succesvol opgeleverd. Vroeg in de ochtend werden de schakelbrieven overhandigd en de 10 kV schakelaars in het oude inkoopstation afgeschakeld. Toen de trafo’s op het VDL terrein spanningsloos werden kon het opbouwen beginnen. Om 16.00 uur was het nieuwe 10 kV inkoopstation gereed. Samen met de opdrachtgever en technische dienst van VDL ETG konden alle installaties op de productielocatie weer worden opgestart. De fabriek was voor 20.00 uur diezelfde dag weer volledig operationeel.

 

 

Contact


Herman Kolkman
Afdelingshoofd 
werktuigbouwkundige installatie
055-3681115 | 

Mail Herman Kolkman

Deel deze pagina: