TechnoDiscovery Apeldoorn: kinderen enthousiast maken voor techniek

11-04-2019
Bij TechnoDiscovery Apeldoorn worden allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap & techniek georganiseerd voor basisscholen in Apeldoorn. Hollander Techniek stond aan de wieg van dit mooie samenwerkingsverband waarin wij samen met de gemeente en andere bedrijven jonge kinderen enthousiast maken voor een toekomst in de techniek.

Wat doet TechnoDiscovery? 

TechnoDiscovery Apeldoorn is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit Platform Techniek Apeldoorn. Een aantal enthousiaste mensen (van de gemeente Apeldoorn, ondernemers en onderwijs) hebben de koppen vervolgens bij elkaar gestoken om een en ander vorm te geven.

De visie was en is nog steeds dat kinderen op jonge leeftijd én met een bepaalde regelmaat kennis moeten maken met wat techniek allemaal is en wat mogelijkheden er zijn voor hun toekomst. Bij techniek wordt nog vaak gedacht aan de monteur, de bouwvakker of de man die in een productiebedrijf werkt. Maar techniek is zoveel breder en meer!

De Week van de Techniek is een mooi moment waarbij er kennis wordt gemaakt met techniek maar is een eenmalige beperkte momentopname.

Programma's voor primair onderwijs

Op scholen is er weinig kennis over techniekmogelijkheden en daarnaast hebben scholen vaak geen mogelijkheden/materialen om techniek- en wetenschapsprojecten uit te voeren.

Als TechnoDiscovery bieden we programma’s voor het primair onderwijs. Op dit moment bieden we programma’s aan voor de groepen 5 t/m 8 maar naar de toekomst willen we dit graag uitbreiden naar alle groepen en met een nog breder aanbod voor zowel het onderwijs als bedrijven. We hopen op die manier niet alleen de kinderen en jeugd te enthousiasmeren maar ook leerkrachten, ouders en studenten (die ons ondersteunen met het begeleiden van de groepen).

Ontdekkend leren

Uitgangspunt bij TechnoDiscovery is het ontdekkend leren: ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, iets maken, uitproberen en samenwerken: voor kinderen een heel natuurlijke manier om te leren en zich te ontwikkelen.

In de afgelopen jaren heeft TechnoDiscovery een professioneel programma ontwikkeld voor het primair onderwijs voor scholen in de gemeente Apeldoorn. Basisscholen kunnen op deze manier aandacht besteden aan het wetenschap en technologie onderwijs.

Door TechnoDiscovery zijn lesplannen ontwikkeld die aansluiten op een aantal thema’s. De huidige thema’s zijn: robotica, constructies, duurzame energie en recycling.

De leerkrachten krijgen per thema een workshop over deze lessenplannen en de activiteiten bij TechnoDiscovery. De lessen (4 tot 8 lesuren) worden, met behulp van de lesplannen, door de leerkrachten op school uitgevoerd.

Als afsluiting komen de kinderen een dagdeel naar Area055 op het Zwitsal terrein, waar we een plek hebben, om diverse doe- en ontdekactiviteiten uitvoeren. Dit zijn activiteiten die niet op school uitgevoerd kunnen worden vanwege de aard van de activiteiten (materialen, gereedschappen, ruimte en kennis).

Samenwerking gericht op de toekomst

Om de activiteiten van TechnoDiscovery mogelijk te blijven maken is het van belang dat zowel de overheid, ondernemers als het onderwijs hier hun bijdrage aan leveren. Om dit moment vindt hierover in Apeldoorn met alle partijen overleg plaats en worden er concrete plannen gemaakt. Immers alleen maar constateren dat er veel vacatures techniek breed zijn en er nog veel meer zullen komen en dat het belangrijk is om kinderen, leerkrachten en ouders meer inzicht te geven in wat er allemaal kan is niet genoeg.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden van TechnoDiscovery.
Bel of mail dan naar Dianne van Dulmen, Projectleider TechnoDiscovery Apeldoorn (06-46230992 of info@van-dulmen.nl).

Deel deze pagina: