Wijziging samenstelling directie

05-09-2016

‘Grensverleggend werken is een continu proces dat nooit ophoudt.’ Dit is waar Hollander Techniek voor staat jegens haar externe relaties. Dit impliceert dat wij oog hebben voor veranderingen in onze omgeving en zowel innovatief als creatief zijn in het vinden van oplossingen. Veranderingen kunnen als uitdaging maar ook als bedreiging worden ervaren. Afwijken van bestaande procedures, structuren en oplossingen vereist enige moed maar is essentieel om de continuïteit te waarborgen.

Met Hollander Techniek staan wij middenin een snel veranderende wereld. Als familiebedrijf hechten wij aan de continuïteit en zelfstandigheid van onze organisatie. Wij realiseren ons dat transformatie eveneens gevolgen heeft voor onze interne organisatie. Binnen de directie hebben wij van gedachten gewisseld over de huidige structuur en het thans bestaande bestuursmodel. Om de beoogde ontwikkelingsrichting met succes te kunnen realiseren is consensus en commitment noodzakelijk. Erik Hollander en Emmy Hollander zijn met elkaar in goed overleg overeengekomen dat Erik de leiding zal nemen in dit traject. Emmy wil Erik de benodigde ruimte geven en zal daarom haar functie als bestuurder van, en haar werkzaamheden voor, Hollander Techniek beëindigen.

Erik zal zijn plannen met betrekking tot de nieuwe organisatie en bijbehorend bestuursmodel de komende periode delen met de organisatie.

Deel deze pagina: