ZONL kiest voor woonzorgtechnologie van Hollander Techniek

28-10-2016

VOLLENHOVE 24-10-2016 – Mensen hebben steeds meer behoefte aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een hoge kwaliteit van zorg, veiligheid, een onafhankelijk gevoel, leefcomfort en professionele dienstverlening zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Zorgorganisaties proberen voortdurend in te spelen op deze veranderende vorm van zorgbehoefte. Technologie en ICT kunnen dit ondersteunen. Om dit succesvol te doen is een verandering in het werkproces van de zorgorganisatie essentieel. Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) heeft voor haar locatie Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove, gekozen voor de woonzorgtechnologie van Hollander Techniek om deze “sociale innovatie” in zes maanden te realiseren.

Technologie op basis van individuele wensen

ZONL wil vanuit haar visie op betrokken zorg, zorg leveren waarbij wordt uitgegaan van de behoeftes van de cliënt en diens omgeving. Cliënten willen individueel benaderd worden en de zorg ontvangen die het beste aansluit op hun eigen specifieke zorgvraag.

De continue veranderende behoefte van mensen, vraagt om een meer flexibelere inzet van zorg. Hollander Techniek biedt ZONL flexibele woonzorgtechnologie in een dienstenmodel met oplossingen zoals e-health en domotica, die techniek, cliënten, familie en zorgverleners dichter bij elkaar kan brengen dan ooit tevoren.


Frank Kodden, bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land: “Hollander Techniek wil vanuit samenwerking met ons daadwerkelijk een verbetering bereiken voor medewerkers, cliënten en familie. Dat gaat veel verder dan het leveren van techniek alleen.


Zorgpartner met schaalbare zorgarrangementen

Hollander Techniek biedt – als systemintegrator – woonzorgtechnologie aan als dienst op basis van vier arrangementen. De vier arrangementen ondersteunen zelfstandig wonen, zorgwonen, geclusterd wonen en kleinschalig groepswonen. In deze arrangementen zijn draadloze alarmering, een cloudbased communicatieplatform en telefonie ondergebracht als schaalbare pakketten. Het is eenvoudig om te schakelen tussen de verschillende arrangementen en deze te verfijnen naar de behoefte van de cliënt.

Cliënten krijgen o.a. de mogelijkheid tot beeldcontact met familie en zorgverleners. Daarnaast draagt de technologie bij aan de verbinding van bewoner met lokale initiatieven. Denk hierbij aan diensten van lokale ondernemers, maar ook eenvoudig toegang tot sociale platformen en activiteitenprogramma’s.

Technologie en ICT toepassingen groeien mee met de zorgbehoefte en individuele wensen van de cliënt. Daarnaast ondersteunt de technologie in het werk van de zorgprofessional. De woonzorgtechnologie stimuleert, versterkt en waarborgt zodoende de zelfredzaamheid van de cliënt én ontlast de werknemer.

Samen werken aan resultaat!

Hollander Techniek en ZONL gaan op basis van onderling vertrouwen, samen deze sociale innovatie binnen de woonzorglocatie vormgeven. Informatiebijeenkomsten, opleiding en instructie voor zowel cliënten, familie als zorgprofessionals, zijn onderdeel van de implementatie. De invoering van woonzorgtechnologie in de woonzorglocatie vraagt om continue monitoring. Hollander Techniek pakt deze rol en is pas tevreden, als de woonzorgtechnologie daadwerkelijk bijdraagt aan de individuele behoeftes van de cliënt en als de zorgprofessionals goed zijn toegerust op het gebruik ervan.

Contact

 

Rob van Kempen
Manager Zorgtechnologie
055-368 1371 |  

Mail Rob van Kempen

Deel deze pagina: