Zwembad Dijnselburg

Zwembad Dijnselburg

Opdrachtomschrijving

De gemeente Zeist is eigenaar van zwembad Dijnselburg. Het zwembad voldeed niet meer aan de moderne eisen van het energiegebruik en de daarbij behorende technische installaties en voorzieningen. Daarom heeft de gemeente Zeist een energieonderzoek uitgevoerd. Aan de hand hiervan is een openbare aanbesteding uitgeschreven. Hierbij was de vraag om diverse energiebesparende maatregelen te realiseren.

Oplossing

Voor de openbare aanbesteding heeft Hollander Techniek een prijs ingediend voor de renovatie en verduurzaming van het gebouw en de gebouw- en zwembadinstallaties. Gedurende dit project was Hollander Techniek verantwoordelijk voor het gehele project, waaronder de bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en zwembadtechnische installaties. In het project zijn heat-pipes, Sundisc en PV panelen toegepast voor de verwarming van het douchewater, buitenbad en opwekking van elektriciteit. Ook hebben is er een watermonitoringsysteem gerealiseerd.

Reactie klant op Water Monitoring Systeem

‘Binnen een jaar terugverdiend’

‘Een hartstikke mooie installatie’, lacht Ben Delsing, directeur van zwembad Dijnselburg in Zeist. Samen met het hoofd Technische Dienst Erwin Verburg is hij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de zeven zwembaden. Tijdens een grote renovatie in 2012 verzorgde Hollander Techniek de installatie van een WMS. ‘Omdat wij drie keer per dag meten, hebben wij de installatie binnen een jaar terugverdiend. Het levert namelijk een tijdwinst van drie uur per dag op. Dat scheelt enorm op de arbeidskosten.’

Technisch man Verburg is lovend over de kwaliteit van de meetgegevens. ‘Wanneer je de installatie goed onderhoudt, krijg je waarden die constant van kwaliteit zijn. Denk bij onderhoud aan het schoonmaken van de kleppen. Er komen altijd zandkorreltjes tussen, dus dat doe ik een keer per week. In de vier jaar dat wij het WMS in gebruik hebben, werkt het perfect.’

Een ander voordeel vindt Verburg de kwaliteit van de automatische metingen. ‘Voorheen voerden zwemonderwijzers de bemonstering uit, maar dat zijn geen technici. Zij hebben niet zo snel in de gaten of de grens van waarden wordt bereikt. Het WMS stuurt mij nu automatisch een alarm, waarop ik snel kan sturen. De kwaliteit van mijn water is dus veel beter en constanter. En wanneer het druk is, laat ik het WMS eenvoudig een aantal keren extra meten, zodat ik weet hoe ik het beste kan doseren.’

Energiebesparing
Het WMS biedt Delsing waardevolle managementinformatie. ‘De gegevens kan ik met behulp van de grafieken gemakkelijk uitlezen. Inmiddels heeft het WMS ons ook een energie- en waterbesparing opgeleverd. Omdat we snel kunnen schakelen is er minder controle apparatuur nodig. En voor de waterbemonstering zelf gebruiken we veel minder water. Maar niet alleen wij, ook de provincie Utrecht is blij met de rapportages die wij kunnen leveren. En bij de verplichte maandelijkse controle zitten onze gegevens heel dicht op de hydrocard. Afwijkingen hierbij zijn eigenlijk te verwaarlozen.’

Het WMS is volgens Delsing niet alleen financieel aantrekkelijk. Ook is de waterkwaliteit beter te regelen. ‘De klanttevredenheid is eenvoudigweg hoger. Prikogen behoren gelukkig tot het verleden.’

Neem contact op


Herman Kolkman
Afdelingshoofd 
werktuigbouwkundige installatie
055-3681115 | 

Mail Herman Kolkman

Projectinfo

Opdrachtgever:

Gemeente Zeist

Doorlooptijd:

juni 2011 – augustus 2011

Installatieadviseur:

Breet Consultancy

Locatie:

Zeist

Segment:

Leisure

Deel deze pagina: