Veilig werken

Samen werken aan veilig werken

Iedere dag veilig van en naar huis

Veiligheid bij Hollander Techniek betekent iedereen iedere dag veilig en gezond van en naar huis. We werken in het programma ‘Samen werken aan Veilig werken’ aan een cultuur waarin veilig werken voorop staat. Ons doel is duidelijk: we willen geen onveilige situaties en nul ongevallen.

Hoe we dit doen

 • We besteden veel aandacht aan training en opleiding. Onze medewerkers worden continu getraind en bijgeschoold in hun vakgebied waarbij veiligheid een vast onderdeel is. Alle uitvoerende en leidinggevende medewerkers zijn VCA-opgeleid. Naast het up tot date houden van vakinhoudelijke kennis, investeren we ook veel in het creëren van bewustwording op dit thema. Zo volgen al onze medewerkers een training waarin de zien-handelen-leren methodiek centraal staat. We leren daarmee elkaar aan te spreken op onveilig gedrag.
 • We zorgen dat op het gebied van veiligheid alles is geregeld vóórdat we aan het werk gaan. Is er toch iets niet op orde? Dan werken we niet.
 • Wanneer er toch iets verkeerd gaat, komen we direct in actie. We gaan met elkaar het gesprek aan over wat er is gebeurd, hoe dit voorkomen had kunnen worden en wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurd.
 • Wij stellen hoge eisen aan arbeidsomstandigheden en de middelen waarmee onze medewerkers werken. Iedere medewerker heeft de beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Veilige Vijf

In de Veilige Vijf hebben we met elkaar afspraken hebben gemaakt over veilig werken. Ze dienen als uitgangspunt bij alles wat we doen. De afspraken in de Veilige Vijf zijn gericht op de fase voordat we aan het werk gaan en de fase tijdens het werk. Daarnaast zijn in de Veilige Vijf afspraken gemaakt over de individuele gesteldheid van medewerkers en over hoe we omgaan met elkaar.

Ik ben goed voorbereid

 • Ik voer een LMRA uit.
 • Ik werk alleen met gekeurde arbeidsmiddelen.
 • Ik draag benodigde PBM’s.
 • Ik zorg ervoor dat mijn werkplek netjes en opgeruimd is.

Ik werk veilig of ik werk niet

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen en andermans veiligheid.
 • Ik accepteer alleen werk dat ik kan en mag uitvoeren.
 • Ik weet wat van mij verwacht wordt op het gebied van veilig werken.
 • Ik werk altijd spanningsloos.

Ik kom in actie

 • Ik stop met werken bij onveilige situaties.
 • Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en waardeer dit andersom.
 • Ik meld onveilige situaties bij de leidinggevende.
 • Ik deel mijn ervaring met (on)veilige situaties met collega’s.

Ik ben fit en gezond

 • Ik ga uitgerust aan het werk.
 • Ik werk of rijd niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Ik werk niet wanneer ik medicijnen gebruik die het reactievermogen beïnvloeden.
 • Ik heb oog voor het welzijn van anderen en bespreek dit met hen.

Ik respecteer mijn medemens

 • Ik behandel anderen zoals ik zelf behandeld wil worden.
 • Ik ga het gesprek aan als ik onrecht zie.
 • Ik geef complimenten aan anderen wanneer zij dat verdienen.
 • Ik zorg voor een plezierige werksfeer waarin plaats is voor verschillende mensen.

Safety Culture Ladder

We gebruiken de Safety Culture Ladder (SCL) als methodiek om inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat met onze veiligheidscultuur. Op dit moment zijn we hard aan het werk ons te laten certificeren voor trede 3. De audits hiervoor staan gepland in mei/juni 2024.

Hugo & Tom

Hugo & Tom zijn onze veiligheidsmascottes. Hugo is een oudere en ervaren chef monteur. Tom is een jonge, startende monteur die net komt kijken in het vak. De mannen komen in verschillende situaties terecht waarin veilig werken een rol speelt. Ze spreken elkaar hierop aan én leren op deze manier wat wel en niet verstandig is.

Voor onderaannemers en ZZP'ers

Als onderaannemer of ZZP’er aan het werk voor Hollander Techniek? Klik dan hier voor meer informatie.