Technisch beheer

Iedereen die een pand bezit, meerdere gebouwen beheert of verantwoordelijk is voor de continuïteit van een productieproces of zwembad kent het belang van technisch beheer. Na verloop van tijd is er onderhoud en service nodig. Het bewaken van de technische status, voldoen aan wet- en regelgeving, het beheer en het verrichten van onderhoudsactiviteiten is specialistisch werk en zorgt ervoor dat installaties optimaal functioneren.

Als integraal technisch dienstverlener zijn wij in staat het totale technische beheer geheel en/of gedeeltelijk over te nemen en daarmee de integrale verantwoordelijkheid te dragen. Gezamenlijk kijken we naar de Life Cycle en hebben we oog voor Total Cost of Ownership. In de snel veranderende wereld kijken we niet langer alleen maar naar bijvoorbeeld Life Cycle, maar kijken we nog liever samen met u naar prestatie, KPI’s en inspanningsverplichtingen.

Service & Onderhoud

Dag en nacht (24/7) staan onze service technici voor u klaar. Calamiteiten en storingen worden zo snel mogelijk opgelost. Storingen komen altijd ongelegen, daarom is het verstandig om vanuit een meer jaren plan preventief en correctief onderhoud uit te voeren. Bij een onderhoudscontract kunnen gegarandeerde responstijden worden afgesproken. Middels remote beheer kunnen storingen zelfs op afstand al verholpen worden.

Om goed overzicht te hebben en te houden op de onderhoudsuitgaven en op de technische conditie van uw installaties, stellen wij jaarlijks een onderhoudsjaarplan op en bespreken dit met u. Tussentijdse vervangingen, projectmatige werkzaamheden en geplande storingen worden in deze jaarplanning geïntegreerd en geven u inzicht in de activiteiten op uw locaties. Het onderhoudsjaarplan vormt voor u en ons een kerndocument en is eventueel realtime en up-to-date beschikbaar op ons klantportaal.

Remote beheer en monitoring

Huidige techniek bieden ons de mogelijkheid om eenvoudig en op afstand (remote) uw installaties te monitoren en waar nodig storingen te verhelpen of nieuwe updates te implementeren. Wij streven naar het maximaal beschikbaar houden van uw installaties waarbij uw bedrijfs- en productieprocessen of het gebruiksplezier voor uw eindgebruikers op locatie niet worden verstoord.

Door het op afstand vroegtijdig signaleren van afwijkingen is ons serviceteam in staat snel te reageren en verstoringen op uw locaties te beperken. In het ideale geval is een storing al verholpen voordat u hem heeft opgemerkt!

Klantenportal, Business Intelligence tool

Onderdeel van ons servicemanagementsysteem is het online verschaffen van realtime inzicht in werkorders, facturatie, onderhoudsdocumenten en (jaar)planningen. Nog een stap verder is de mogelijkheid om middels een Business Intelligence tool op een dashboard uw stuurvariabelen beschikbaar te krijgen. Te denken valt aan het behalen van response- en hersteltijden. Aanvullend uit te breiden naar prestatie-eisen met betrekking tot beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en klanttevredenheid.

Maincontracting

Uw bedrijf groeit, er komen nieuwe locaties en het onderhoud aan de technische installaties wordt op een bepaald moment misschien wel uitgevoerd door een groot aantal verschillende leveranciers. Hierdoor heeft u te maken met verschillende voorwaarden en afspraken en het ontbreekt aan uniformiteit en inzicht in kosten. Contractmanagement en technisch beheer wordt hierdoor erg bewerkelijk en tijdrovend.

Wanneer u kiest voor maincontracting geeft u deze zorg uit handen. Dit kunt u doen voor een deel van uw gebouwen of installaties, maar ook ten aanzien van alle werkzaamheden in en aan uw vastgoedportefeuille of productieproces. Hierdoor wordt de tijd die u aan onderhoud en storingen besteed tot een minimum beperkt.

Neem contact op

 

Robert Wolters
Contractmanager
06-4170 1271 | 

Mail Robert Wolters

Deel deze pagina: