Project

Modernisering complexe installatie

Verzinkerei Stadtlohn kiest voor moderne besturingssoftware

Storingen die niet meer opgelost konden worden, regelmatig stilstand van het productieproces, onoverzichtelijke programmering. Voor de installatie van Verzinkerei Stadtlohn (dochterbedrijf van naastgelegen Lichtgitter GmbH) waren verschillende upgrades nodig om aan de moderne veiligheidseisen te voldoen. Het bleek een uitdagend project waarbij aan de voorkant goed gekeken is naar alle processen om de continuïteit van de productie te kunnen waarborgen. Een wederzijds vertrouwen vanaf de start leidde tot een toekomstbestendig resultaat.

Situatieschets

Verzinkerei Stadtlohn houdt zich  bezig met thermisch verzinken, waarvoor wordt gewerkt met twaalf kranen, aangestuurd met autonome besturingssoftware. Wel bewegen ze over dezelfde monorail, waarbij de kranen afhankelijk zijn van elkaars opdrachten. Medewerkers hangen de te verzinken producten aan rekken, volle rekken worden door de kranen opgehaald en naar het juiste bad gebracht. Dit moet met overkoepelende software in goede banen worden geleid. “De bestaande PLC’s waren geïnstalleerd door één persoon en niemand anders kon hier aanpassingen of uitbreidingen aan doen. Het was op een behoorlijk warrige manier geprogrammeerd”, vertelt Jacco Roelofs (accountmanager bij Hollander Techniek). “Het was spaghetti software!”, vult Alexander Terhörst (bedrijfsleider bij Verzinkerei Stadtlohn) hem aan.

Verzinkerei Stadtlohn had als prioriteit en als doelstelling om de productie te optimaliseren. Het was een wens om de processen veiliger en efficiënter te laten verlopen en ook om een aantal nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Daarnaast waren er storingen in de huidige dataverbinding die niet opgelost konden worden. “Dit maakte dat het noodzakelijk was om de besturingssoftware te vervangen”, legt Jacco uit.

Dataverbinding vervangen

Maar first things first. De dataverbinding van de kranen liep over de voeding, een gemoduleerd signaal bovenop de 50 hertz. Dat gaf regelmatig storingen. “Dat is onacceptabel in een dergelijke productieomgeving. We adviseerden daarom een ander type dataverbinding om storingen te vermijden. Dat werd een draadloos netwerk, ondanks de hoeveelheid staal in het pand. We testten uitgebreid en realiseerden een sterke en stabiele dataverbinding, waarna er gestart kon worden met het vervangen van de besturingssoftware”, aldus Jacco.

Een complex project in fases aanpakken

“Het uitgangspunt tijdens het vervangen van de besturingssoftware was de continuïteit van de productie”,  zegt Alexander. “Medewerkers van Hollander Techniek lazen zich zeer goed in en samen kwamen we tot een plan van aanpak waarbij het project in twee fases uitgevoerd zou worden om de continuïteit van ons proces te waarborgen.” Eerst werd de overkoepelende software vervangen om vervolgens de software van alle twaalf afzonderlijke kranen aan te pakken.

De gefaseerde aanpak was de grootste uitdaging volgens Willem Korblet, projectleider bij Hollander Techniek: “Het was vooral lastig om twee systemen in de lucht te houden die tegelijkertijd naast en met elkaar moesten functioneren. Nieuwe overkoepelende software met de oude software in de kranen, en  vervolgens een kraan met nieuwe software, die ook moest kunnen communiceren met extra software omdat andere kranen nog op de oude software draaiden. Je hebt ook te maken met verschillende kranen die mechanisch niet meer allemaal hetzelfde zijn. De een heeft meer slijtage, de een is sneller dan de ander. Dat moet met software recht getrokken worden.”

 

Projectinformatie

Opdrachtgever
Verzinkerei Stadtlohn
Locatie
Stadtlohn (Duitsland)

Een prettige samenwerking

Kenmerkend voor de samenwerking met Verzinkerei Stadtlohn zijn de korte lijnen. “Onze technici schoven al in het begin van het offertetraject aan om direct praktisch naar de uitdagingen te kijken en tot een concreet plan van aanpak te komen in samenwerking met de klant. Dit was niet voor niets. Het project was complex. We keken daarom eerst naar het functioneel ontwerp, waarbij efficiëntie, vervolgprojecten en verdere modernisering key bleken. Dit houdt in dat verbeteringen en toekomstige uitbreidingen gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden”, aldus Jacco. Daar sluit Alexander zich bij aan: “In Hollander Techniek hebben we een partner gevonden die we kunnen vertrouwen en waarmee we op een transparante manier samenwerken.”

Wist u dat…

…de nieuwe software bij Verzinkerei Stadtlohn geïnstalleerd is volgens de Hollander Techniek standaard? Dat betekent altijd maatwerk waarmee toekomstige uitbreidingen gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden en storingen sneller gevonden kunnen worden.

Project in cijfers

990 ton
verzinkcapaciteit per jaar
1000%
toekomstbestendig

“Verschillende upgrades waren nodig om aan de moderne veiligheidseisen te voldoen. We hadden te maken met een aantal uitdagingen en het was noodzakelijk om de besturingssoftware door de juiste partij te laten vervangen. Hollander Techniek werd ons aanbevolen door Van Merksteijn. Samen met Hollander Techniek kwamen we tot een plan van aanpak om de installatie stap voor stap te vernieuwen, waarbij het productieproces volledig door kon blijven draaien. Dat was voor ons een must.”

Alexander Terhörst, bedrijfsleider bij Verzinkerei Stadtlohn

Jacco Roelofs | Hollander Techniek

Jacco Roelofs

Accountmanager industrie

Wilt u meer weten over oplossingen op het gebied van industriële automatisering, smart industry of robotisering? Dan bent u bij Jacco Roelofs aan het juiste adres. Met zijn jarenlange ervaring en prachtige projecten op zijn naam weet hij u als geen ander te voorzien van het juiste advies.

Meer projecten

Ben & Jerry's - referentie | Hollander Techniek

Ben & Jerry’s

MaakindustrieFoodindustrie

Recent heeft Hollander Techniek de verdelers vervangen bij ijsfabrikant Ben & Jerry's. Continuïteit en snelheid was hierbij belangrijk, de fabriek moest natuurlijk wel blijven draaien.

Loparex | Hollander Techniek

Loparex

Maakindustrie

Vanuit Loparex werd de behoefte uitgesproken aan een betrouwbare partij die hen over de hele breedte kon voorzien en ondersteunen. Hollander Techniek heeft als eerste opdracht de CM4 – coating machine 4 – onder handen worden genomen en inmiddels is Hollander Techniek nog steeds verbonden aan Loparex.

ESA | Hollander Techniek

ESA B.V.

Foodindustrie

Hollander Techniek voert voor vleesverwerker ESA al jarenlang vele multidisciplinaire technische deelprojecten uit. Van het installeren van overzichtcamera's tot het realiseren van middenspanningsinstallaties.