Zwembad Urk

Hoofdaannemer bij nieuwbouw & renovatie

Met de verbouwing en nieuwbouw van zwembad ’t Bun op Urk heeft hollander techniek de 'bouwketen op zijn kop gezet'. Als technisch dienstverlener en installateur treden wij zelf op als hoofdaannemer en niet zoals gebruikelijk, een bouwkundig aannemer. Ook gemeente Urk was opzoek naar een technisch dienstverlener die integraal haar zwembad zou moderniseren en uitbreiden en daarnaast de komende 10 jaar de verantwoording neemt voor het onderhoud.

Wij zijn binnen dit project multidisciplinair verantwoordelijk voor de prestaties op het vlak van bouwkunde, technologie, duurzaamheid en kostenbeheersing. Hollander techniek onderscheidt zich zo nadrukkelijk in de markt voor zwembadrenovatie waarin technische eisen een cruciale rol vervullen. Dit project leent zich daarnaast prima om de visie van Hollander techniek op bouwen met BIM in de praktijk te brengen.

Tijdens de verbouwing gewoon open

Ondanks de ingrijpende renovatie en nieuwbouw, die zo’n anderhalf jaar in beslag neemt, gaan de deuren van het overdekte zwembad ’t Bun slechts zes weken helemaal op slot. Voorjaar 2016 voldoet het vernieuwde en uitgebreide zwembad, dat jaarlijks zo’n 120 duizend bezoekers trekt, volledig aan de eisen van deze tijd. Er is dan een nieuw wedstrijdbad om aan de competitie deel te nemen (met beweegbare bodem). Het instructiebad is tot doelgroepenbad omgebouwd. Het entreegebied, de horeca-faciliteiten, de ontmoetingsruimte, kleedkamers en speeltuin zijn uitgebreid. Het nieuwe complex wordt veertig procent groter en komt zo tegemoet aan de verwachte groei van jaarlijks 140 duizend bezoekers. Last but not least krijgt het zwembad in de laatste fase van de verbouwing een glijbaan van 80 meter lang en 11 meter hoog. De gemeente heeft dan haar felbegeerde trekker voor de plaatselijke jeugd.

'Bouwketen op zijn kop'

Achter de schermen zijn de technische installaties van het overdekte zwembad grondig vernieuwd. Vanaf de adviesfase was Hollander techniek bij de modernisering van het zwembad betrokken. Het bedrijf heeft een lange relatie met ’t Bun en komt er sinds de opening in 1975 over de vloer. Op installatietechnisch gebied heeft Hollander techniek alles in het zwembad aangelegd. Met het bouwteam van architect, bouwkundig aannemer en constructeur won het bedrijf de prijsvraag voor het definitief ontwerp van het toekomstige zwembad. Hollander techniek nam de uitvoering van de renovatie en nieuwbouw van het zwembad als hoofdaannemer op zich. Het bedrijf kan deze rol met verve vervullen dankzij de drie vereiste disciplines die het tot in de puntjes beheerst: elektrotechniek, werktuigbouw en zwembadtechnologie. “De rol van hoofdaannemer past ons naadloos”, zegt projectleider Gerrit-Jan van Hartskamp, die verantwoordelijk is voor al deze drie disciplines. “Zo zijn we in staat onze opdrachtgever maximaal te ontzorgen. We hebben een specialist in dienst genomen als bouwkundig projectleider, zodat we ook die kennis volledig in huis hebben.”

Zwembad Urk

Techniek is leidend

De technologie is leidend bij de modernisering van het zwembad. “Het technische deel beslaat een even groot deel als het bouwkundige deel van de begroting”, legt manager Herman Kolkman van de afdeling Utiliteit van Hollander techniek uit. “Dat verklaart waarom de gemeente voor ons gekozen heeft. Er wordt een groot beroep op onze technische expertise gedaan.” Doel is te voldoen aan de huidige en toekomstige zwembadeisen. Zo gebruikt het zwembad straks een speciale AOS-installatie (anti-oxidatiesysteem) om het gebonden chloor (verzadigd met bacteriën) te verwijderen, een van de verplichtingen uit de nieuwe zwembadwetgeving. Het chloor voor het zwembad maakt ’t Bun straks zelf in een zoutelektrolyse-installatie. Het onveilig transport van chloor is dan verleden tijd.

Riothermie en andere duurzame technieken

Ook de eisen van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid zijn gerealiseerd. “Alle inspanningen zijn op energiebesparing gericht”, zegt Van Hartskamp. “Een van de voorwaarden is dat het energieverbruik gelijk blijft. Hiervoor gaan we de bestaande installaties, zoals de luchtbehandeling, sterk verbeteren en passen we een betere isolatie toe. Ook zetten we nieuwe technieken in, zoals zwembadafdekking en warmtepompen.” Hollander techniek werkt ook mee aan het realiseren van de riothermie-installatie (leidingen, sensoren en inpassen van de installatie). Met riothermie wint ‘t Bun met behulp van een warmtewisselaar koude en warmte uit de nabijgelegen persleidingen van het riool. Hiermee bespaart het zwembad op verwarmingskosten. De opdrachtgever heeft ook nog belangstelling voor het door Hollander techniek in eigen huis ontwikkelde Water Monitoring Systeem (WMS), dat het handmatig nemen van watermonsters overbodig maakt en dankzij het regelmatige meetpatroon beter inzicht geeft in de kwaliteit van het wate. Dat levert ook kostenbesparing op. “De rol van een hoofdaannemer is scherp mee te kijken naar het budget”, zegt Kolkman. “De beoogde modernisering van het zwembad is gegarandeerd binnen de gestelde financiële kaders.” Verder is Hollander techniek tien jaar lang verantwoordelijk voor alles wat het bedrijf in het zwembad heeft vernieuwd. “Voor de gemeente als opdrachtgever ligt een gezonde exploitatie en een goede borging van het onderhoud in het verschiet.” Van Hartskamp en Kolkman verwachten dat Hollander techniek de rol van hoofdaannemer in de toekomst vaker zal vervullen. “Er komen nog heel wat renovaties van zwembaden aan. We hebben laten zien dat we de expertise die hiervoor nodig is, in huis hebben”, benadrukt Van Hartskamp. “Daarmee hebben we op dit moment een voorsprong in de markt”, zegt Kolkman: “We hebben op dit vlak een stevig kaliber gekregen en deinzen er niet voor terug om risico te dragen.”

BIM en 't zwembad 't Bun

De renovatie en nieuwbouw van zwembad ’t Bun is één van de eerste projecten waarin Hollander techniek BIM (Bouw Informatie Model) in de praktijk heeft gebracht. Alle bouwkundige informatie over het nieuwe zwembad is vooraf ondergebracht in een 3D-model, zoals de functies van ruimtes en onderdelen, maar ook de planning van werkzaamheden tot aan de verfkleuren van de kozijnen en de lichtwaarden in het gebouw. Hollander techniek gebruikt het softwaretekenpakket Revit (de BIM-versie van het bekende Autocad) in combinatie met StabiCAD. De overgrote meerderheid van de installateurs in Nederland werkt hiermee. “Alle partijen die meewerken aan een BIM-bouwproject werken in hetzelfde 3D-model”, licht Kolkman toe. “BIM is echter veel meer dan innovatieve tekensoftware, maar gaat om een volledig nieuwe wijze van samenwerken in het bouwproces. Het voordeel hiervan is dat alle betrokken partijen van elkaar kunnen zien wat er gebeurt en daarop kunnen anticiperen. Op deze manier verlagen we sterk de faalkosten. Fouten in het ontwerp kunnen veel sneller aan het licht komen. Ook kun je prefab beter uit de voeten. Met BIM krijgt de klant bovendien in een vroeg stadium een goed beeld van het eindresultaat. Dit komt de besluitvorming en onderlinge communicatie ten goede.” Als het gebouw er eenmaal staat, kunnen in een BIM-model storingen en onderhoud beter worden opgevangen. Op zijn laptop kan de servicemonteur exact zien op welke plek en hij in het gebouw moet zijn.

Werken met BIM was een eis van de opdrachtgever, maar past eveneens in de visie van Hollander techniek op de nieuwe werkwijze in de bouw. Kolkman: “BIM heeft nog veel ontwikkeling en vooral toepassing in de praktijk nodig. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van BIM. Al zullen naast de grote bouwers ook de onderaannemers en toeleveranciers hierop over moeten gaan. Daar zijn meer tijd en vooral kosten mee gemoeid. Kleine bedrijven zullen het daar moeilijk mee hebben. Tegelijkertijd is dit een onomkeerbare beweging, want BIM wordt in steeds meer bestekken voorgeschreven.”

Neem contact op


Herman Kolkman
Afdelingshoofd 
werktuigbouwkundige installatie
055-3681115 | 

Mail Herman Kolkman

Deel deze pagina: