Nieuws

Samen voor duurzaamheid

CO2-Prestatieladder als meetlat voor duurzaamheidsambitie

Duurzaamheid zit al ruim 45 jaar in het hart van Hollander Techniek. Wij willen op geen enkele wijze schade toebrengen aan het milieu én streven naar een klimaat-neutrale bedrijfsvoering.  We doen veel om deze ambitie te realiseren. Denk aan het elektrificeren van ons wagenpark en het installeren en onderhouden van duurzame installaties bij onze klanten en in onze eigen bedrijfspanden. Om te meten waar we staan in het realiseren van onze duurzaamheidsambitie zijn we gecertificeerd volgens trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Een instrument dat ons helpt onze CO2-uitstoot steeds verder te reduceren.

 Duurzaamheidsambitie Hollander Techniek

Duurzaamheid zit in het hart van Hollander Techniek. Op geen enkele wijze brengen wij schade toe aan het milieu. Wij kiezen uitsluitend voor samenwerkingen waarbij duurzaamheid en aandacht voor milieuaspecten centraal staan. De passie voor onze duurzaamheidsambitie is zichtbaar in het gedrag van onze medewerkers. In 2025 zijn al onze activiteiten aantoonbaar klimaatneutraal.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren van hun CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus:

Niveau 1-3
Bij niveau één t/m drie richt een bedrijf zich op CO2-uitstoot en -reductie binnen de eigen organisatie, inclusief projecten.

Niveau 4-5

Bij niveau vier en vijf richt een bedrijf zich op de CO2-uitstoot en -reductie binnen de keten en de sector. Bedrijven die zich op deze niveaus bevinden kijken niet alleen naar hun eigen organisatie, maar ook naar de CO2-uitstoot en -reductie in de keten (leveranciers, partners en klanten).

In 2011 liet Hollander Techniek zich certificeren en staat op dit moment op trede 3 van de ladder. Hollander Techniek haar ambitie is om aantoonbaar klimaatneutraal te werken in al haar activiteiten; de activiteiten die nu op het gebied van duurzaamheid lopen, willen wij uitbreiden naar reductie in de keten. Wanneer wij dit doen klimmen we naar niveau 5.

CO2-reductie bij Hollander Techniek

Jaarlijks stelt Hollander Techniek, aansluitend bij de duurzaamheidsambitie, concrete doelen binnen de scopes van de CO2-Prestatieladder. Eén van de doelen die begin dit jaar werd gesteld is om 9% minder CO2 uit te stoten in 2021. Een doel waarvan wij verwachten dat wij deze ruimschoots behalen. Marjolein Hoefsloot, KAM Coördinator bij Hollander Techniek vertelt: ‘‘Meer thuiswerken en het creëren van minder reisbewegingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan het behalen van dit doel. Toch heeft het elektrificeren van ons wagenpark hierin de grootste rol gespeeld. Eerder dit jaar wonnen wij de eerste prijs in de CO2-competitie van DGC. Wij stimuleren onze medewerkers om elektrisch te rijden, om met dat initiatief een eerste prijs te winnen was een kers op de taart.’’ Sara Kuis, Programmamanager Development en Duurzaamheid, vult aan: ‘‘Toch sluiten wij andere oplossingen niet uit. Er loopt een pilot waarin wij kijken naar alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel en op termijn mogelijk waterstof.’’

Constant verduurzamen

Hollander Techniek inspireert haar medewerkers ook op andere manieren om te gaan met duurzaamheid. Marjolein: ‘‘Je kan hierbij denken aan initiatieven zoals het stimuleren van carpoolen, maar ook ons fietsplan. Er zijn al 35 fietsen via het fietsplan aangeschaft, wat betekent dat 35 medewerkers vaker de fiets pakken. Daarnaast verduurzamen wij ook constant de installaties in onze eigen panden. Het tweede doel dat wij onszelf binnen de scope van de CO2-Prestatieladder hebben gesteld is om in 2021 13% minder elektriciteit te gebruiken. Wij beschikken over vier kantoren en kijken constant hoe wij bestaande installaties zo aan kunnen passen dat onze footprint nog lager wordt.’’

Samen naar een duurzame wereld

Hollander Techniek kijkt verder dan alleen de eigen organisatie. Door in gesprek te gaan met leveranciers, partners en klanten willen wij de keten meenemen in onze duurzame plannen. Sara: ‘‘Het is onze ambitie om in de toekomst zoveel mogelijk samen te werken met bedrijven die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Momenteel kijken wij met onze partners hoe de CO2-footprint op projecten verlaagd kan worden. Hierin kijken wij onder andere naar de materiaalkeuze. Een ander initiatief, dat is ontstaan uit een klantvraag, is Remote Controle: op afstand service verlenen. Dit verlaagt onze footprint doordat er minder reisbewegingen nodig zijn. Al deze initiatieven komen vanuit het duurzame hart dat Hollander Techniek heeft. Dat wij nu op trede drie staan is geweldig, want het laat zien dat wij veel ondernemen om onze footprint te verlagen. De CO2-Prestatieladder is een goede meetlat om naast onze duurzaamheidsambitie te houden. Wij kijken er naar uit om straks op trede vijf te staan. Het is een mooie erkenning dat onze initiatieven iets bijdragen aan een duurzamere wereld.’’

Neem contact op | Hollander Techniek

Vragen over dit artikel? Neem contact op

Meer nieuws

CO2-competitie | Hollander Techniek

Eerste plaats door verduurzaming wagenpark

Nieuws5 juli 2021

Hollander Techniek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij willen zo min mogelijk schade toebrengen aan de wereld om ons heen. Niet voor niets is het onze ambitie om in 2025 klimaatneutraal te werken. Eén van de stappen die wij hierin zetten is het elektrificeren van ons wagenpark. Mede hierdoor wonnen wij onlangs de eerste prijs in de ‘CO2-competitie’ van inkooporganisatie DGC. Daar zijn we best trots op!

uitgelichtduurzaam

Hollander Techniek genomineerd voor Duurzaamste bedrijf van Nederland 2021

Nieuws12 november 2021

Hollander Techniek is genomineerd voor de verkiezing van ‘Het duurzaamste bedrijf van Nederland 2021’! De verkiezing wordt uitgeschreven door de Stichting Nederland Co2 Neutraal; een stichting die bedrijven en instellingen helpt uit te groeien tot klimaat neutrale ondernemingen.

Duurzaam ondernemen zit in ons hart. Wij willen waarde toevoegen aan de samenleving en op geen enkele wijze schade toebrengen aan de wereld om ons heen. Daarom werken wij samen met u aan innovatieve duurzame oplossingen die het milieu niet belasten. In onze samenwerkingen staat aandacht voor het milieu dan ook altijd centraal.

Hollander Techniek en Apenheul werken samen aan duurzaamheid

Nieuws16 maart 2021

Hollander Techniek en Stichting Apenheul tekenden onlangs een partnerovereenkomst. De twee Apeldoornse bedrijven gaan elkaar helpen bij het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzaamheid.