Nieuws

Vloeiende samenwerking met Vitens

Hollander Techniek scoort een 9 voor algehele dienstverlening

Om onze dienstverlening te ontwikkelen en verbeteren, vragen wij onze klanten regelmatig naar hun ervaringen. Wat ging er goed en op welke vlakken kan Hollander Techniek verbeteren? Eén van de klanten die deelnam aan ons klanttevredenheidsonderzoek was waterbedrijf Vitens. Projectmanager Dick Verhoeff gaf namens Vitens maar liefst een 9 voor de algehele dienstverlening van Hollander Techniek. Dick: “Hollander Techniek geeft bij ieder project 100% en soms net een beetje meer. Ze denken in oplossingen én in het belang van de klant.”  

Warme oplossingsgerichte aanpak 

Vitens is al tientallen jaren vaste klant van Hollander Techniek. Meerdere expertises zijn de afgelopen jaren ingezet. Denk aan elektrotechniek (bekabeling en het aanpassen van schakelaars en verlichting) en procesautomatisering. Onze engineers en monteurs hebben besturingspanelen ontworpen, software geschreven, in bedrijf gesteld en getest opgeleverd. Dick: “Hollander Techniek is een partij waarmee ik graag een project realiseer. Deskundig, samenwerken en proactief zijn de woorden die de samenwerking met Hollander Techniek omschrijven. En misschien wel het allerbelangrijkste: projecten verlopen altijd volgens plan, in heldere stappen en worden met structuur uitgevoerd. Hollander Techniek heeft een warme oplossingsgerichte aanpak, maar is op de juiste momenten zakelijk. We communiceren in dezelfde taal en begrijpen elkaar op alle niveaus.” 

”Projecten verlopen altijd volgens plan, in heldere stappen en worden met structuur uitgevoerd. Hollander Techniek heeft een warme oplossingsgerichte aanpak, maar is op de juiste momenten zakelijk.”

Dick Verhoeff, Projectmanager Vitens

Zijn er dan geen verbeterpunten? 

Alleen maar lovende woorden, maar zijn er dan geen verbeterpunten? Dick: “Ik ken Hollander Techniek als een gedreven en toekomstgerichte organisatie, die graag hun klanten meeneemt in deze flow. Deze aanpak zal niet bij elk bedrijf werken. Binnen Vitens heeft dit tot enkele uitdagingen geleid. Hollander Techniek zou mijns inziens haar dienstverlening hierop aan moeten aanpassen.”  

Gedeelde ambities 

Een mooie overeenkomst tussen Hollander Techniek en Vitens is de gezamenlijke visie op duurzaamheid. Beiden zetten hier hoog op in. Dick: “De slogan van Vitens is ‘Elke Druppel Duurzaam’. Op het gebied van duurzaamheid verwachten we ook veel van onze partners. Hollander Techniek heeft mooie duurzaamheidsambities, al vind ik dat je nooit duurzaam genoeg kan zijn.” 

Richard Vos | Hollander Techniek

Vragen over dit artikel? Neem contact op

Meer nieuws

HHNK | Hollander Techniek

Stromende samenwerking in de techniek

Nieuws27 oktober 2020

Is het de Noord-Hollandse nuchterheid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die zo goed past bij Hollander Techniek? Of wordt de klik door iets anders veroorzaakt? Nu bekend is dat de samenwerking is verlengd, wordt het tijd om aan drie medewerkers van HHNK te vragen hoe zij de samenwerking ervaren.

HHNK | Hollander Techniek

Komende vier jaar aan het werk voor HHNK

Nieuws29 augustus 2020

Hollander Techniek gaat voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de schakel- en besturingskasten vervangen op vier rioolwaterzuiveringsinstallaties. Wederom een project van een grote omvang voor het HHNK waar de installaties tijdens de ombouw in bedrijf moeten blijven.

Sijmons Vitens | Hollander Techniek

Hollander Techniek realiseert nieuwbouw Vitens productiebedrijf Sijmons

Nieuws7 mei 2019

De overeenkomsten voor de nieuwbouw van productiebedrijf Sijmons zijn getekend. Hollander Techniek gaat de elektrotechnische installatie en de procesautomatisering voor Vitens realiseren. Productiebedrijf Sijmons staat in Arnhem en voorziet een groot deel van de Achterhoek van veilig en betrouwbaar drinkwater.