ESaver laat vraag en aanbod van stroom exact op elkaar aansluiten

03-08-2017
Naadloze samenwerking en besparende technologie resulteert in duurzaamheid

Apeldoorn  augustus 2017 – Het produceren en gebruiken van stroom, wordt in de huidige samenleving vaak in één adem genoemd met duurzaamheid. Groene stroom, de reductie van uitstoot en zuinige bronnen vormen de basis van de discussie. De ESaver van Bredenoord levert betrouwbare, emissie besparende én flexibele stroom. Door zich slim aan te passen aan de stroomvraag, sluit het aanbod van stroom hier altijd precies op aan: geen energieverspilling dus. Speciaal door Bredenoord ontwikkelde besturing zorgt voor het functioneren van de ESaver. In opdracht van Bredenoord en met een intensieve en unieke samenwerking tussen Hollander Techniek en Bredenoord, is het in slechts 14 weken tijd gelukt om 35 van deze panelen te realiseren. Persoonlijke betrokkenheid en passie voor duurzaamheid resulteert hier in groene stroom.

Energieverbruik volgens een hybride concept

Tijdens bouwprojecten, in de industrie en tijdens evenementen en festiviteiten, is stroomzekerheid vrijwel hetzelfde als het vanzelfsprekende water uit de kraan. Elektriciteit zorgt voor de optimalisatie van het gehele proces. Door middel van de ESaver levert Bredenoord stroom vanuit een betrouwbaar accupakket. Het gekoppelde aggregaat slaat enkel en alleen aan in twee situaties: de accu’s in dit pakket zijn (bijna) leeg óf er is kortstondig extra vermogen nodig voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Daarbij draait het aggregaat dan in haar optimale en meest efficiënte werkgebied. Door dit unieke mechanisme van efficiënt schakelen, wordt gemiddeld maar liefst 70% van de brandstof bespaard. Hieraan gekoppeld zit de reductie van CO2 emissie die eveneens gemiddeld 70% is. Doordat de motor van de gekoppelde aggregaat het grootste gedeelte van de tijd niet draait, betekent de inzet van een ESaver in combinatie met een aggregaat ook een enorme reductie van geluid.

Duurzame, zuinige en stille stroom, als functioneel resultaat van optimale efficiëntie. 

Samenwerking en vertrouwen

Bredenoord was voor dit project op zoek naar een betrouwbare partij die werken volgens strakke planningen niet vreemd vond. De oplevering van de ESavers, de inrichting ervan én het verhuren van de ESavers die soms zelfs nog in het productieproces zaten, moesten namelijk allemaal goed op elkaar afgestemd worden. Door de gezamenlijke participatie van Bredenoord en Hollander Techniek in de Cleantech regio kenden beide partijen elkaars visie omtrent werkwijze, duurzaamheid en schone technologie. Een vruchtbare en strakke samenwerking was zodoende geboren.

Werken op vol vermogen

De aggregaat waar de ESaver mee gekoppeld is, werkt altijd in zijn efficiënte werkgebied op vol vermogen als hij aanslaat en er bijvoorbeeld een piek in de stroomvraag is. Tijdens de realisatie van de panelen gold voor alle betrokken werknemers van Hollander Techniek en Bredenoord hetzelfde principe. Alle zeilen werden bijgezet om tijdens deze piekvraag de planningen rond te krijgen, alle doelstellingen tijdig te behalen en de afgesproken output op te leveren. Goed resultaat door een sterk staaltje betrokkenheid en samenwerking.

Meer informatie over de ESaver vindt u op http://www.bredenoordesaver.com/nederlands/

Richard Vos 
Projectmanager Industrie
055-3681111 | 

Mail Richard Vos

Deel deze pagina: