KAM, Beleid & Certificering

Kwaliteit, Arbo en Milieuzorg (KAM) zijn binnen onze organisatie ontzettend belangrijk. Zowel onze medewerkers en onze klanten als de maatschappij om ons heen hebben daar baat bij.

Kwaliteitszorg

De gewenste kwaliteit bereiken en verplichtingen aan alle interne en externe klanten nakomen is ons doel. Daarom zijn wij gecertificeerd voor:

  • ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem)
  • BRL6000 02 & 03 (installeren van elektriciteitsinstallaties)
  • BRL6000 21 (ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen) (hiermee verklaren wij te voldoen aan de paragrafen 3, 4, 5, 6 en 7)
  • BORG (beveiligingsinstallaties)
  • BMI (brandmeldinstallaties installeren, leveren en onderhouden)
  • OAI (ontruimingsalarminstallaties installeren leveren en onderhouden)
  • SCIOS scope 8 (inspectie elektrische installaties)
  • SCIOS scope 10 (inspecties aan elektrisch materieel op brandrisico)
  • PSO ladder (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

Arbozorg

Natuurlijk stellen wij hoge eisen aan de arbeidsomstandigheden en de middelen van ons personeel. Wij zijn immers een VCA** gecertificeerd bedrijf. Zo stellen wij persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan het personeel, dragen wij zorg voor een veilige werkplek (zowel voor binnen- als buitenfuncties) en zijn alle uitvoerende en leidinggevende medewerkers VCA-opgeleid. Als er een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) nodig is voor uw project, stellen wij dit op volgens uw eisen.

Milieuzorg

Op onze kantoren en in de uitvoering van onze projecten besteden we veel aandacht aan milieubewust handelen. We gaan verder dan de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Zo gaan wij zuinig om met energie en materialen, maken wij melding van milieu-incidenten en milieugevaarlijke situaties en worden afvalstromen vooraf vastgelegd en secuur gereguleerd. Hollander techniek is gecertificeerd voor de ISO14001 en de CO2-prestatieladder.

Overige Certificeringen & Partnerships

Naast bovenstaande certificeringen met betrekking tot kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg beschikt Hollander Techniek nog over een aantal partnercertificeringen, namelijk

Contact

Deel deze pagina: