KAM, Beleid & Certificering

Kwaliteit, Arbo en Milieuzorg (KAM) zijn binnen onze organisatie ontzettend belangrijk. Zowel onze medewerkers en onze klanten als de maatschappij om ons heen hebben daar baat bij.

Kwaliteitszorg

De gewenste kwaliteit bereiken en verplichtingen aan alle interne en externe klanten nakomen is ons doel. Daarom zijn wij gecertificeerd voor de ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), BRL6000 (installeren, realiseren en beheren van elektriciteitsinstallaties), BRL6000-21 (ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen) BORG (beveiligingsinstallaties), BMI (CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties) en Onderhoud BMI (CCV certificatieschema onderhoud Brandmeldinstallaties), CSIA (Control Systems Integrators Association) en Criteria voor Toezicht (laagspanningsinstallatie). In ons kwaliteitssysteem wordt in detail beschreven hoe we onze kwaliteit waarborgen en continu verbeteren.

Arbozorg

Natuurlijk stellen wij hoge eisen aan de arbeidsomstandigheden en de middelen van ons personeel. Wij zijn immers een VCA** gecertificeerd bedrijf. Zo stellen wij persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan het personeel, dragen wij zorg voor een veilige werkplek (zowel voor binnen- als buitenfuncties) en zijn alle uitvoerende en leidinggevende medewerkers VCA-opgeleid. Als er een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) nodig is voor uw project, stellen wij dit op volgens uw eisen.

Milieuzorg

Op onze kantoren en in de uitvoering van onze projecten besteden we veel aandacht aan milieubewust handelen. We gaan verder dan de wet- en regelgeving ons voorschrijft. Zo gaan wij zuinig om met energie en materialen, maken wij melding van milieu-incidenten en milieugevaarlijke situaties en worden afvalstromen vooraf vastgelegd en secuur gereguleerd. Hollander techniek is gecertificeerd voor de ISO14001 en de CO2-prestatieladder.

Overige Certificeringen

Naast bovenstaande certificeringen met betrekking tot kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg beschikt Hollander Techniek nog over een aantal partnercertificeringen. Zo zijn wij in het bezit van het Scheider Electric Alliance Integration Partnerschip Certificate en mogen we ons officieel member noemen van het Scheider Electric Alliance program. Verder zijn wij sinds 2017 HVAC Contracting Partner van Priva.

Contact

Deel deze pagina: