MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend voor ons. Wij willen graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Continu zoeken we naar evenwicht tussen de resultaten die wij als bedrijf moeten behalen en onze inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen. Samengevat zijn dat de 3 P’s: People, Planet, Profit.

Mantelzorg

Onder de P van People valt ook het voor je eigen personeel mogelijk maken om mantelzorger te zijn. Recentelijk is het thema Mantelzorg door o.a. terugtrekkende overheid en bezuinigingen in de gezondheidszorg weer sterk op de kaart gezet. Hollander Techniek heeft mantelzorg een vast onderdeel gemaakt van het P&O beleid. Samen met Gemeente Apeldoorn en het bedrijf Jong en Veer is er onderzoek gedaan en is er een video van onze mantelzorgers gemaakt. Bekijk de video

Vragen over het verhaal op deze pagina? Neem contact met ons op.

contact

KAM

KAM, Beleid & Certificering

People

De mensen binnen en buiten onze onderneming willen we steeds  toegevoegde waarde bieden. Naast opdrachtgevers en medewerkers geldt dat ook voor zakenpartners en de samenleving. Wij zijn al vanaf onze start betrokken bij onze medewerkers en geven hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Daarnaast willen we ook de lokale maatschappij steunen. 

Betrokkenheid bij onze medewerkers:

 • Wij zorgen ervoor dat onze mensen zich binnen het bedrijf kunnen ontwikkelen. Daarom mogen zij ondernemen binnen de onderneming en hebben wij een eigen opleidingscentrum.
 • Plezier in het werk vinden wij belangrijk. Respect, vertrouwen en zelfstandigheid staan bij ons centraal.
 • Door middel van een personeelsblad, intranet en een personeelsvereniging zoeken wij interactie met medewerkers.

Betrokkenheid bij lokale maatschappij:

 • De personeelsvereniging houdt geld over om materiaal te doneren voor sociale instanties, zoals een nieuwe fiets voor een kinderdagopvang.
 • Ieder jaar selecteren wij met kerst drie goede doelen en steunen hen met een startbedrag. Onze klanten kunnen aangeven aan welk doel zij een extra 10 euro namens hollander techniek willen doneren.
 • Bij de viering van een 12,5 jarig jubileum steunen wij een sociaal doel, zoals het bouwen van een varkenshok op de kinderboerderij.
 • Voor allerlei studierichtingen nemen we stagiaires aan.
 • Naast onze structurele betrokkenheid is er ook ruimte voor spontane betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk om een kweekvijver te zijn voor goede ideeën en initiatieven van medewerkers en klanten. Juist hieruit komen vaak inspirerende en innovatieve zaken tot stand.
 • In 2016 hebben wij de oorkonde Maatschappelijk Betrokken Ondernemen mogen ontvangen voor onze bijdrage aan het versterken van het maatschappelijk betrokken ondernemen in Apeldoorn.

Planet

De manier waarop wij als bedrijf omgaan met het (leef)milieu heeft gevolgen voor de toekomstige generaties. Wij proberen daarom om afval en energie te reduceren en duurzaam met materialen om te gaan. Ook voorzien wij onze eigen panden van duurzame technieken en leggen deze oplossingen voor aan onze klanten.

Milieumanagement:

 • Gecontroleerde afvalscheiding van onder andere papier, kunststof, metaal, hout en gevaarlijk afval is standaard bij ons. Op de vestigingen is een milieustraat ingericht, zodat medewerkers makkelijk en overzichtelijk hun afval kunnen scheiden.
 • Wij voorzien onze eigen panden van duurzame technieken, zoals zonnepanelen, een zonneboiler, ecologisch gezuiverd sprinklerwater, adiabatische koeling en een windmolen. Uiteraard maken wij gebruik van groene stroom en hebben hybride auto’s in ons wagenpark opgenomen.
 • Alle milieu-incidenten en milieugevaarlijke situaties worden gemeld, zodat we herhaling kunnen voorkomen.
 • Bij onze inkoop zorgen wij voor minimalisering van vervoersbewegingen door clustering en minimalisering van verpakkingen.
 • Voor ons milieumanagementsysteem zijn wij gecertificeerd volgens ISO14001.

Eerlijk duurzaamheidadvies aan klanten

 • Door onze beschikbare kennis op het gebied van duurzame technische oplossingen te delen, kunnen we ook onze relaties beter verantwoord laten ondernemen.

Profit

Economische meerwaarde bieden is de basis voor elke commerciële organisatie. Dankzij een goed bedrijfsrendement kunnen wij onze MVO-doelstellingen waarborgen. Dit vraagt om een langetermijnvisie. Om te zorgen dat wij een gezond bedrijf blijven en kunnen bijdragen aan de economie, streven wij naar autonome groei, delen wij onze kennis met anderen en proberen wij samenwerking op te zoeken in de keten.

Kennis uitwisselen:

 • De kennis die wij hebben vergaard willen wij blijven delen met onze klanten en partners. Door altijd een eerlijk advies te geven, hopen wij onze lange termijn relatie met hen te waarborgen.
 • Wij willen graag investeren in samenwerking en zijn daarom aangesloten bij maatschappelijke en duurzame netwerken als Stichting Present, E.nu, kiEMT, AVID en S3H.

Autonome groei:

 • De wereldeconomie groeit. Hollander Techniek wil hierin meegaan en zal zich daarom blijven aanpassen. Wij zorgen dat er ruimte blijft voor continuïteit en kiezen voor gerichte spreiding, zodat wij ons op meerdere fronten kunnen ontwikkelen.

 

 

 

Strategische samenwerkingen:

 • Voor het ontwikkelen van innovatieve duurzame concepten zijn wij afhankelijk van de keten. We moeten er samen voor gaan door onze kennis uit te wisselen en actief samen te werken met onder andere overheid, onderwijs en ondernemingen. Zo zijn we samen innovatief op weg.
 • Door mee te doen aan onder andere ‘de week van de techniek’, ‘girls day’ en ‘ambassadeurs van de techniek’ hopen wij de jongere generatie te inspireren om te kiezen voor een beroep in de techniek.
Deel deze pagina: