Project

AWZI Tollebeek

Duurzame en innovatieve slibgistingsinstallatie

Waterschap Zuiderzeeland wil als grote energieverbruiker een bijdrage leveren aan de energietransitie in Flevoland. De realisatie van een innovatieve Ephyra® slibgistingsinstallatie bij AWZI Tollebeek is één van de projecten uit het Masterplan Duurzame Energie.

Door het enerzijds opwekken van energie en anderzijds besparen van energie draagt de Ephyra® technologie bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het waterschap. Dit project was onderdeel van een grote renovatieslag die gemaakt werd op twee afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) in de Noordoostpolder. Nu – twee jaar later – is de compleet vernieuwde installatie in Tollebeek in bedrijf en wordt de tweede en laatste fase in Lelystad vormgegeven. Hollander Techniek heeft de volledige procesautomatisering en de elektrotechnische installaties verzorgd.

Vrijkomend biogas als energiebron voor de AWZI

Eind 2016 heeft Hollander Techniek middels een Europese openbare aanbesteding de gunning gekregen voor het elektrotechnische perceel. De bestaande AWZI moest in bedrijf blijven, dus alle werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. De gehele opdracht had betrekking op de realisatie van een nieuwe Ephyra® slibgistingsinstallatie, een nieuwe slibontwateringsinstallatie, een nieuwe warmtekrachtkoppeling (WKK) en diverse aanpassingen aan het Cv-systeem, de luchtafzuiging en diverse pompinstallaties. Met de Ephyra® technologie heeft Waterschap Zuiderzeeland de primeur. Het is voor het eerst dat de technologie – die is ontwikkeld en gepatenteerd door Royal HaskoningDHV – in een grote slibgistingsinstallatie wordt gebruikt. Hierdoor blijft aan het eind van het gistingsproces minder slib over en wordt er meer biogas geproduceerd. Het biogas wordt vervolgens middels een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in warmte en elektriciteit. Hollander Techniek was verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en inbedrijfstelling van de besturingssoftware, hardware, paneelbouw en de gehele veldinstallatie.

Duurzaam zuiveren en optimale processen

Al het afvalwater dat in omliggende gemeentes wordt geproduceerd, komt bij het Waterschap Zuiderzeeland terecht. Een deelproduct uit dit afvalwater is slib: in het water aanwezige vaste deeltjes. Dit slib wordt vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit biogas wordt gebruikt als energie voor de zuiveringsinstallatie. Tevens zorgt de vergisting ervoor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten. Het biogas wordt middels een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in warmte en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt om het slib te verwarmen en de elektriciteit wordt gebruikt voor het zuiveringsproces. Een overschot aan elektrische energie wordt teruggevoerd naar het openbare elektriciteitsnet. Hollander Techniek zat aan de tekentafel en dacht tot het einde mee, om zo de processen optimaal en efficiënt in te regelen.

Een goede basis voor een vervolgsamenwerking

Voor het marktsegment Water van Hollander Techniek is het project bij AWZI Tollebeek één van de grotere projecten van de afgelopen jaren, als het gaat om doorlooptijd en omvang. Projectleider Niek Hutten van Hollander Techniek licht toe: Dit is voor Hollander Techniek het eerste grote project dat wij realiseren voor Waterschap Zuiderzeeland. We hebben hier de gehele elektrotechnische installatie en de procesautomatisering geleverd. Het hart van de installatie, want zonder onze installatie staat alles stil en wordt er geen slib verwerkt. Een belangrijke rol, die aan ons werd toevertrouwd. Dit maakt de samenwerking met het waterschap en het project bijzonder. Door de korte lijnen, het snel kunnen schakelen en de open communicatie met elkaar en de betrokken partners is er een grote klanttevredenheid bereikt. Na de bouwvak ronden wij de laatste fase van het totaalproject op de AWZI Lelystad af.

Projectinformatie

Opdrachtgever
Waterschap Zuiderzeeland
Oplevering
2018
Locatie
Tollebeek

"Hollander Techniek heeft het hart van de installatie gerealiseerd. Dat geeft het vertrouwen perfect weer."

Richard Vos | Hollander Techniek

Richard Vos

Projectmanager industrie

Heeft u een vraag over technische oplossingen in industrie? Dan bent u bij Richard Vos aan het juiste adres. Door zijn jarenlange ervaring weet hij als geen ander de juiste automatiseringsoplossing voor elk vraagstuk.

Meer projecten

RWZI Dinxperlo | Hollander Techniek

RWZI Dinxperlo

ProcesindustrieWaterzuivering

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dinxperlo is één van de eerste zuiveringen in ons land met de NEREDA® van Royal HaskoningDHV. Hollander Techniek verzorgde de volledige automatisering van de nieuwe rioolwaterzuivering.

Ben & Jerry's - referentie | Hollander Techniek

Ben & Jerry’s

MaakindustrieFoodindustrie

Recent heeft Hollander Techniek de verdelers vervangen bij ijsfabrikant Ben & Jerry's. Continuïteit en snelheid was hierbij belangrijk, de fabriek moest natuurlijk wel blijven draaien.

Bosch Thermotechniek | Hollander Techniek

Bosch Thermotechniek

Industrieel vastgoedMaakindustrie

Het complex van Bosch Thermotechniek werd opgedeeld in twee afzonderlijke gebouwen. Om dit te realiseren moest een splitsing van de elektrotechnische installaties op middenspannings- en laagspanningsniveau plaats vinden.