Project

Modernisering Paleis van Justitie Arnhem

Upgrade verlichting en (data)installatie in zalen en algemene ruimtes

Digitalisering, meer vraag naar privacy en meer aandacht voor slachtofferzorg: belangrijke ontwikkelingen die ten grondslag lagen aan de renovatie van de openbare ruimte van het Paleis van Justitie in Arnhem. Als onderaannemer van Giesbers Servicebouw werkte Hollander Techniek aan dit mooie moderniseringsproject, waarbij we verantwoordelijk waren voor het vervangen van de (nood)verlichting en de aanpassingen in de (data)installatie.

Verlichting en (data)installatie

De hoofdtaak voor Hollander Techniek was het vervangen van verlichting. “Alle verlichting is gemoderniseerd naar LED. Hiermee is niet alleen een frisse uitstraling gerealiseerd, maar is ook een duurzame keuze gemaakt. De uitstraling was een belangrijk uitgangspunt, daarbij hebben we zoveel mogelijk met een circulaire gedachte gewerkt. De bestaande bekabeling is, daar waar het kon, bijvoorbeeld zoveel mogelijk hergebruikt”, vult Bastian Hoonhorst aan. Bastian was als adviseur utiliteit betrokken bij het project. Naast verlichtingsaanpassingen was Hollander Techniek verantwoordelijk voor de bekabeling van de audio, video, narrowcasting en nieuwe data aansluitpunten voor algemeen gebruik.

Het centrale aanspreekpunt

Een nauwe samenwerking met alle andere partijen is altijd van groot belang, maar binnen dit project absoluut essentieel vertelt Bastian: “We hadden voor iedere zittingszaal zes tot acht weken de tijd. Binnen die tijd moest alles gerealiseerd zijn. We zijn het gewend om een centraal aanspreekpunt te zijn binnen projecten, dat was nu ook het geval voor alles op elektrotechnisch gebied. Voor de meubelmaker was het bijvoorbeeld van belang te weten wat qua elektrotechniek in het meubilair moest komen. Ook met de partij die verantwoordelijk was voor audio en video werd veel geschakeld. Niets nieuws, maar de tijdsdruk was hoog waardoor afstemming en efficiënt werken nog belangrijker waren.”

Noodzakelijke modernisering

“De zalen waren gewoon op”, vertelt Jaap van ’t Hul, beheerder en adviseur huisvesting bij het Paleis van Justitie. “We hebben dringende wensen voor verbouw of nieuwbouw van al onze werkruimtes. Als overbrugging was het echt nodig om een aantal zaken in de zittingszalen te moderniseren. Aangepaste digitalisering in de zittingszalen was bijvoorbeeld echt noodzakelijk. Net als speciale ruimtes voor slachtoffers om meer aandacht te kunnen besteden aan slachtofferzorg. Nu de aanpassingen zijn gedaan, zien we nog duidelijker alle gebreken in de rest van het gebouw.”

De renovatie van een rijksmonument

Naast het feit dat er gewerkt werd met strakke deadlines (in verband met geplande zittingen), was er nog een uitdaging. Het Paleis van Justitie Arnhem is gevestigd in een rijksmonument. “Dit betekende in de praktijk dat we te maken hadden met diverse keuringscommissies. De renovatie stond onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentencommissie van de gemeente Arnhem en het Atelier van de Rijksbouwmeester. We maakten proefopstellingen die eerst door de commissies goedgekeurd moesten worden alvorens we konden starten met de werkzaamheden. Dit was sterk van invloed op de planning”, aldus Harry Diks, projectleider voor uitvoering van het gehele project.

Het behoud van monumentale waarden en digitalisering die hoort bij deze tijd heeft geresulteerd in een mooi samenspel van materialen, authentieke elementen en moderne oplossingen. “Het gebouw is in 1963 in gebruik genomen en heeft sinds 31 juli 2015 een monumentale status. De rechtspraak anno nu is anders dan in 1963”, legt Jaap uit. “Je kunt de technische ontwikkelingen niet negeren die er sindsdien zijn geweest. Denk aan een goede geluidsinstallatie, passende schermen, mogelijkheden voor online zittingen, streaming, et cetera. Het eindresultaat mag zeker gezien worden! Voor de komende jaren zijn we weer up-to-date. De rechtbank voldoet weer aan de gevraagde functionaliteiten wat betreft slachtofferzorg en digitalisering.”

Projectinformatie

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Gebruiker
Paleis van Justitie
Oplevering
april 2022
Locatie
Arnhem
Expertises

Samen oplossingsgericht werken

De monumentale status van het pand vroeg veel van de oplossingsgerichtheid van alle betrokken partijen. “Hierin zochten we elkaar op en samen werd er gezocht naar de beste oplossing. Een monumentaal plafond voorzagen we bijvoorbeeld van nieuwe verlichting. Omdat het plafond monumentaal is mochten er geen aanpassingen gemaakt worden. De bestaande gaten in het plafond moesten dus hergebruikt worden, met als resultaat dat er openingen zichtbaar bleven omdat de nieuwe lampen kleiner zijn. Uiteindelijk zijn er houten ringen rondom de lampen gemonteerd, in dezelfde kleur als het monumentale plafond. Een stijlvolle oplossing. Dit soort vraagstukken waren kenmerkend voor dit project. Alleen door samen oplossingsgericht te werken en flexibel te zijn kun je het project laten slagen. Aan Giesbers hebben we een hele fijne samenwerkingspartner. Zij werken op dezelfde manier zoals we die bij Hollander Techniek kennen”, aldus Harry Diks.

Een flinke verbetering

Wanneer we Jaap vragen naar zijn favoriete aanpassingen binnen de rechtbank hoeft hij niet lang na te denken: “De aanpassingen die zijn gedaan in de gangverlichting vind ik esthetisch erg goed. De gangen zijn hoger geworden, er is meer ruimte ontstaan. De uitstraling is zoveel frisser dan voorheen wanneer je door de gangen loopt. Daarnaast ben ik persoonlijk erg blij met de Roode Weteringzaal. De akoestiek was daar een ramp. Terwijl het nu een hele fijne ruimte is. De verbetering is zowel esthetisch als akoestisch geweldig. Dan merk je dat het echt van toegevoegde waarde is dat medewerkers van Hollander Techniek ook een goed gevoel hebben voor esthetische kwaliteit, waarbij ze zelf actief met voorstellen komen en zeer oplossingsgericht werken.”

Betrokken vanaf het voortraject

“Bij Hollander Techniek zit veel expertise”, vertelt Jaap. “Daarnaast is Hollander Techniek een bedrijf dat met je meedenkt, dat is voor ons essentieel. Juist daarom is Hollander Techniek al in het voortraject bij het project betrokken. We hebben aan een half woord genoeg, dat werkt prettig.” Daar haakt Bastian op in: “Vooral in zo’n project moet je continu in staat zijn om de lijnen kort te houden en snel te schakelen. Ondanks de goede voorbereiding kwamen we in de uitvoering soms tot een andere zienswijze, waardoor er ter plekke dingen zijn aangepast. Dit werd onder andere veroorzaakt door de monumentale status en het toezicht van de diverse commissies. Het was noodzakelijk om korte sprints te trekken en zaken continu met de verschillende partijen af te stemmen. Dat de betrokken organisaties een DNA hebben dat vergelijkbaar is met het DNA van Hollander Techniek is medebepalend geweest voor het goede verloop van het project. Een mooi project waar we als Hollander Techniek ontzettend trots op zijn.”

 

Wist u dat...

…het Paleis van Justitie Arnhem en Hollander Techniek al meer dan tien jaar samenwerken? Dankzij deze jarenlange samenwerking kennen we het pand goed, hebben we aan een half woord genoeg en zijn we in staat om snel te schakelen. Dit alles kwam binnen dit project bijzonder goed van pas.

Dit project in cijfers

90
km kabel
5640
nieuwe amaturen
90
gerenoveerde ruimtes
+100
jaar samenwerking

“Hollander Techniek is een bedrijf met veel expertise dat met je meedenkt, wat voor ons erg belangrijk is. Net als een goed gevoel voor esthetische kwaliteit. Alles wordt snel opgepakt, waarbij medewerkers van Hollander Techniek actief met voorstellen komen en oplossingsgericht werken. We hebben aan een half woord genoeg en dat werkt prettig.”

Jaap van ’t Hul, Beheerder en Adviseur Huisvesting Paleis van Justitie Arnhem

Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Bastian Hoonhorst

Adviseur

Wilt u meer weten over de projecten en expertises in de markt kantoren en gebouwen? Dan moet u bij Bastian zijn. Bastian heeft ruime ervaring in de vastgoed en weet zo precies wat de beste oplossing is.

Relevante projecten

Centerside Amersfoort | Hollander Techniek

Centerside Amersfoort

Kantoren en gebouwen

In opdracht van vastgoedontwikkelaar Grehamer & Company werd een oud redactiepand getransformeerd naar moderne woningen. Als onderdeel van het bouwteam realiseerde Hollander Techniek de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties.

Dusseldorp Alkmaar uitgelicht

Dusseldorp Automotive Alkmaar

Kantoren en gebouwen

Naast de BMW en MINI garage van autodealer Dusseldorp Automotive in Alkmaar kwamen twee panden beschikbaar. De uitgelezen kans voor Dusseldorp om uit te breiden. Aan Hollander Techniek de taak om de twee sterk verouderde panden te strippen en renoveren.

Herman Wesselink College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College

OnderwijsKantoren en gebouwen

Een nieuwe school die klaar is voor de toekomst’, zo luidde de wens van het Hermann Wesselink College (HWC). Hollander Techniek was in dit UAV-GC traject verantwoordelijk voor alle technische installaties. Van ontwerp tot nazorg.