Project

Van LEAN naar SMART

LEAN Experience Center SMART gemaakt

Inzicht in processen en hoe deze te optimaliseren, is enorm waardevol. Symbol, strategisch partner van Hollander Techniek, helpt bij het vertalen van data naar inzicht en procesverbetering. De technische kennis om die processen daadwerkelijk te optimaliseren is bij Hollander Techniek geborgd. Een perfecte match!

Marco van Wijngaarden, Consultant Smart Industry bij Hollander Techniek, zag meerwaarde in een samenwerking met Symbol. Marco: “Ik zag een match, omdat we elkaar aanvullen. Net als de klanten van Symbol hebben ook onze klanten behoefte aan advies en begeleiding wanneer het gaat om inzicht en optimalisatie. Wij verzamelen de data door middel van integratie en toepassing van de ‘slimme’ techniek, Symbol is in staat om deze informatie te benutten voor analyse en optimalisatie. Een organisatie moet een technische oplossing immers maximaal kunnen benutten. Dit gebeurt wanneer zij begrijpen hoe ze die oplossing het beste toepassen. Zo gaan organisatieontwikkeling en technische innovatie hand in hand. Wanneer aan beide aspecten voldoende aandacht wordt gegeven, komt de meerwaarde écht tot zijn recht.”

LEAN leren werken met een LEAN-game

Symbol biedt klanten in haar LEAN Experience Center een zogenoemde ‘LEAN-game’ waarmee zij spelenderwijs leren wat LEAN werken oplevert. Met de game vergaren deelnemers meerdere inzichten waar ze écht iets mee kunnen. Wanneer zij deze inzichten, binnen hun eigen organisatie, om willen zetten in concrete acties, beschikt Hollander Techniek over de juiste technische middelen en kennis om hen daarin te begeleiden en adviseren.

Het uitgangspunt van LEAN werken is dat alle processen zich richten op het creëren van waarde voor de eindgebruiker. Verspillingen in het proces worden geëlimineerd. Denk hierbij aan onnodige voorraad door overproductie, onnodige stilstand, wachten en/of fouten. Sluipen ze toch uw productieproces in? Dan wordt gezocht naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren. Dit verbeterproces wordt tijdens de LEAN-game niet alleen inzichtelijk, maar ook tastbaar en duidelijk meetbaar.

“Ons advies bij het ontwikkelen van geautomatiseerde oplossingen, is dat de oplossing het best tot zijn recht komt in een LEAN-proces. Is dit nog niet het geval, dan zou je een inefficiënt proces automatiseren en dat willen wij voorkomen. Eerst organiseren, dán automatiseren.”
Marco van Wijngaarden, Consultant Smart Industry bij Hollander Techniek

Door deelname aan de LEAN-game, leren klanten spelenderwijs hoe zij verspillingen kunnen aanpakken. Een trainingsruimte is ingericht als fabriek waarin fietsen en steps worden geproduceerd. Deelnemers gaan ‘de fabriek’ in zodat zij het proces zelf ervaren. Zij worden uitgedaagd om de fabriek zo efficiënt mogelijk in te richten, zowel op logistiek, operationeel als financieel vlak. David van Eekhout, Consultant & Trainer bij Symbol vertelt: ‘‘Door in de fabriek aan de slag te gaan, ervaren deelnemers waar zich de pijnpunten in het proces bevinden. Vervolgens gaan de deelnemers stapsgewijs op zoek naar verbeteringen. De deelnemers spelen drie spelrondes, die drie productiedagen vertegenwoordigen. De kennis die ze tijdens de LEAN-game opdoen, nemen deelnemers mee hun eigen organisatie in.’’

Van LEAN naar SMART

Toch dekt ‘LEAN werken’ niet meer de lading. David: ‘‘Met de veranderende markt naar Industrie 4.0 (Smart Industry) vond Symbol dat het tijd was voor een upgrade: van LEAN Experience Center naar SMART Experience Center. Het SMART Experience Center moet een plek worden waar klanten in aanraking komen met de voordelen van LEAN én SMART werken.” Waar LEAN werken de pijnpunten (o.a. bottle necks) in het proces elimineert en optimaliseert, gaat Smart Industry een stap verder. Marco: ‘‘Smart Industry gaat over data-gedreven processen. In deze processen wordt data benut om het productieproces te besturen, inzichtelijk te maken en te verbeteren. Wanneer je data goed benut is het mogelijk om het productieproces te besturen, registreren, analyseren, optimaliseren én uiteindelijk zelfs te voorspellen. Uiteraard zonder extra handelingen, want dat zou verspilling zijn.’’

Projectinformatie

Opdrachtgever
Symbol
Locatie
Amersfoort
Expertises

Een slimme fabriek

De upgrade van LEAN naar SMART werd voor Symbol door Hollander Techniek gerealiseerd. De wensen en behoeften van Symbol zijn vertaald naar requirements en vervolgens omgezet in een technische oplossing. Zo zijn verschillende slimme industriële oplossingen geïntegreerd in de LEAN-game. De fabriek is o.a. gedigitaliseerd door werkstations te voorzien van een (RFID) tagreader en een digitale werkplek instructie. De fiets- en stepframes bevatten een tag die de deelnemers scannen op hun werkplek.

Joost Molenkamp, Engineer bij Hollander Techniek vertelt: ‘‘Elk fiets- of stepframe is voorzien van RFID tag, die met een tagreader bij een werkstation wordt gescand. Deelnemers scannen het frame bij aanvang van de werkzaamheden én wanneer zij klaar zijn. De tagreader is gekoppeld met een applicatie die registreert aan welk product op dat moment wordt gewerkt. Zo weet ‘de werkplek’ precies welke instructie getoond moet worden. De instructie begeleidt zo de deelnemers in de werkzaamheden. Door bij elk werkstation het frame te scannen, worden ook de processtappen geregistreerd. Hierdoor is het mogelijk om de reis van het frame door de fabriek, inclusief de duur van de handelingen, te achterhalen. Deze informatie geeft een feitelijk beeld van de flow in het proces en kan hiermee geanalyseerd worden om vervolgens het proces te verbeteren. De analyse van deze data noemen we process mining.’’

‘‘Het proces wordt geborgd doordat de werkplekken over duidelijke instructies beschikken.’’
Joost Molenkamp, Engineer bij Hollander Techniek

Process mining

Het was een grote wens van Symbol om process mining in de LEAN-game te integreren. David: ‘‘Process mining stond hoog op onze wensenlijst omdat het pijnpunten en processtappen inzichtelijk maakt voor de deelnemers. Aan de hand van data zien zij waar in het proces er tijd verloren gaat.’’

Na elke spelronde wordt de data uit het proces geanalyseerd. ‘‘Uit de data blijkt waar de productie vastloopt, of waar tijd verloren gaat. Vervolgens besluiten deelnemers waar ze hun aandacht op vestigen, met als doel dit de volgende ronde te verbeteren. Ook is het mogelijk om de verschillende spelrondes met elkaar te vergelijken, zodat het resultaat van de aanpassing is vast te stellen. Vertalen we dit door naar de praktijk, dan is het mogelijk om bijv. de ochtend- en middagploeg met elkaar te vergelijken’’, aldus Marco.

Slimme applicaties

Tot op heden werkte Symbol met papieren instructies. De digitale werkplekinstructie werkt veel praktischer en heeft meerdere voordelen. Fouten worden voorkomen en het proces wordt beter geborgd. In een database is opgeslagen welke tag aan welk frame hangt, zo kan op elk willekeurig werkstation een specifieke instructie worden getoond; fiets- of stepframe, bel of geen bel, maar ook de kleur (rood, blauw of groen). Een ander voordeel is dat deelnemers alleen de instructies zien die van toepassing zijn op de werkzaamheden die zij op dat moment uitvoeren.

De LEAN-game

Stel, je zit in spelronde één. Een trainer van Symbol start de spelronde. Binnen deze spelronde voer je als team werkzaamheden uit: jullie gaan een groene kinderfiets bouwen. Je start bij de eerste werkplek, hier scan je de tag van het frame. De applicatie communiceert met de tagreader en weet nu dat dit de eerste stap het proces is, en dat het om een groen fietsframe gaat. Een beeldscherm toont de instructies voor die werkplek, zo weet je precies welke werkzaamheden je moet uitvoeren. Daarnaast laat de instructie zien welke onderdelen je nodig hebt en waar op de werkplek je deze vindt. Wanneer je klaar bent bij dit werkstation meld je het frame af, zo wordt de productievoortgang bijgehouden.

Vervolgens gaat het frame door naar werkstation twee en vervolgens naar drie, etc. Aan het einde van de spelronde is het tijd om te reflecteren; als team analyseer je de data en bepaal je welke veranderingen in het proces nodig zijn voor verbetering van de output. Deze voer je door in de tweede en vervolgens ook in de derde spelronde. De trainer geeft gedurende het proces aanwijzingen en uitleg.

Zo kan de LEAN-game tevens worden gezien als ‘educatieve’ team-building waarbij de deelnemers worden uitgedaagd en gedwongen moeten samenwerken aan optimalisatie.

Jacco Roelofs | Hollander Techniek

Jacco Roelofs

Accountmanager industrie

Wilt u meer weten over oplossingen op het gebied van industriële automatisering, smart industry of robotisering? Dan bent u bij Jacco Roelofs aan het juiste adres. Met zijn jarenlange ervaring en prachtige projecten op zijn naam weet hij u als geen ander te voorzien van het juiste advies.

Meer projecten

Brink Climate Systems | Hollander Techniek

Brink Climate Systems

Maakindustrie

Met het omdraaien van het coat- en zetproces, de komst van een aantal nieuwe producten en de toenemende aantallen had Brink Climate Systems behoefte aan een nieuwe automatische zetbank. Robotize (Joint Venture Machinefabriek Geurtsen en Hollander Techniek) nam de engineering, bouw en integratie in de productie voor zijn rekening.

AFP | Hollander Techniek

Apeldoorn Flexible Packaging

Maakindustrie

Nieuwe Automated Guided Vehicle’s, een nieuw Manufacturing Execution System en een Fleet Management Systeem voor Apeldoorn Flexible Packaging. Een groot project met veel impact op het gehele proces.

ESA | Hollander Techniek

ESA B.V.

Foodindustrie

Hollander Techniek voert voor vleesverwerker ESA al jarenlang vele multidisciplinaire technische deelprojecten uit. Van het installeren van overzichtcamera's tot het realiseren van middenspanningsinstallaties.