Topmoderne brandinstallatie voor Nederlands Openluchtmuseum

Hollander Techniek heeft in 2016 in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de brand- en ontruimingsinstallaties gemoderniseerd en uitgebreid. Een bijzonder project, aangezien de museale omgeving veel uitdagingen met zich meebracht.

Opdrachtomschrijving

Om aan de veiligheidsnormen te blijven voldoen, moest de brand- en ontruimingsinstallatie van het museum gemoderniseerd worden. Deze modernisering voerde Hollander Techniek gefaseerd door. Het terrein is onderverdeeld in acht knooppunten, die één-voor-één zijn aangepakt. Hierbij koppelde men acht brandmeldcentrales in een glasvezelnetwerk om ze vervolgens te verbinden met de hoofdbrandmeldcentrale in de meldkamer van het museum.

De oplossing

Via het Danger Management Systeem Cerberus wordt de volledige brandbeveiligingsinstallatie vanuit de centrale meldkamer bediend. Alarmmeldingen en storingen worden gevisualiseerd op het scherm van de operators. Zij kunnen inzoomen op de locatie waar het alarm of de storing zich voordoet. Wanneer operators een alarmmelding op hun scherm krijgen, licht het betreffende gebouw rood op. Door op het gebouw te klikken kan men zien op welke verdieping en zelfs in welke kamer iets aan de hand is. Op die manier kunnen de operators goed het overzicht houden en monteurs en brandweer optimaal aansturen. Bij calamiteiten ziet de brandweer op een geografisch brandweerpaneel bij de ingang van het park meteen de locatie van de calamiteit. De museale gebouwen zijn voorzien van moderne multisensor-melders, thermische melders, optische rookmelders, handbrandmelders en signaalgevers.

Goede planning

Het project is tijdens de openingstijden van het museum uitgevoerd. Om de hinder voor bezoekers te minimaliseren, hechtte de opdrachtgever veel belang aan een goede project- en procesplanning. De monteurs van Hollander Techniek stemden met de museumleiding af waar en wanneer ze aan de slag gingen. Op die manier kon men onder meer voorkomen dat schoolklassen die het museum bezochten tussen de werkzaamheden liepen.

Uitdagende omgeving

Het werken in een museale omgeving was ook om andere redenen een uitdaging. Alle gebouwen op het terrein zijn uniek, dus ook uniek in de engineering en uitvoering. De monteurs moesten regelmatig creatieve oplossingen bedenken en continu vooruit denken. Zo brachten ze door steigers op te bouwen een brandmelder aan in de elf meter hoge nok van een boerderij. Om veel (steiger)werk in de toekomst te voorkomen, is deze rookmelder aan een staaldraad met een katrol vastgemaakt. Zo kan de rookmelder later gemakkelijk naar beneden worden gehaald. Maar ook lemen vloeren, waarop men niets mocht neerzetten, of een stoommachine recht onder de plaats waar de brandmeldinstallatie moest komen, vormden uitdagingen.

Voorzichtigheid geboden

Met de waardevolle objecten in de gebouwen moest behoedzaam worden omgegaan. Wanneer de monteurs objecten weghaalden, dienden ze deze later op exact dezelfde locatie terug te plaatsen. Daarom zijn er op voorhand heel veel foto’s van de setting gemaakt.

Reactie van de klant

De facilitair manager van het Nederlands Openluchtmuseum, Henry Vos en het hoofd Veiligheidszaken, Jeroen Bergers, zijn tevreden met het geleverde werk. “We kregen van medewerkers te horen dat ze prettig met de mensen van Hollander Techniek hebben samengewerkt. Alles ging perfect volgens planning en in goed overleg.”

Neem contact op

Wouter Donderwinkel

Wouter Donderwinkel
Accountmanager Beveiligingstechniek
055-3681111 | 

Mail Wouter Donderwinkel

Projectinfo

Opdrachtgever:

Openluchtmuseum

Doorlooptijd:

mei 2016 - december 2016

Locatie:

Arnhem

Segment:

Brandbeveiliging

Deel deze pagina: