Zorgtechnologie voor ZONL Zonnewiede

Hollander Techniek heeft voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), locatie Zonnewiede in Giethoorn onlangs zorgtechnologie geïmplementeerd. Schaalbare technologie passend bij de specifieke zorgvraag. Een uitdagend project met een korte doorlooptijd waarbij de samenwerking tussen alle betrokken partijen een belangrijke factor was.

Leefplezier

De Zonnewiede in Giethoorn is een locatie van ZONL waar 58 cliënten wonen. Zij hebben allemaal een eigen appartement en een eigen ingang. De locatie biedt 23 intramurale appartementen voor verzorging en verpleging en op het terrein van de Zonnewiede zijn ook nog eens 35 aanleunwoningen gesitueerd. In het verzorgingshuis Zonnewiede kunnen cliënten rekenen op professionele verzorging met persoonlijke aandacht. Het zorgalarmeringssysteem van de Zonnewiede was sterk verouderd en aan vervanging toe. Met de nieuwe zorgtechnologie moesten bewoners en verpleging weer kunnen rekenen op een betrouwbaar en veilig systeem. Door de goede eerdere ervaringen die ZONL had met Hollander Techniek, werden wij gevraagd een voorstel te schrijven voor de vervanging van het systeem. Bij deze oplossing moest rekening gehouden worden met de ‘Wet zorg en dwang’. Daarnaast was een belangrijk uitgangspunt dat bewoners de regie zolang mogelijk zelf konden behouden en zoveel mogelijk leefplezier konden ervaren.

De oplossing

Na uitvoerig overleg met de opdrachtgever is bij de Zonnewiede een basis zorgtechnologiesysteem geïmplementeerd dat kan worden aangevuld met verschillende opties. Dit systeem zorgt voor een goede werkomgeving voor de verpleging en een fijne leefomgeving voor de bewoners. Dit komt onder andere door het gebruik van een spreekluisterverbinding vanuit het VOS (VerpleegOproepSysteem), trekkoorden en halszenders die in contact staan met een smartphone. Om dit goed te kunnen laten werken is ook een Wifi-netwerk aangelegd. Op basis van het profiel van de bewoner kunnen aanvullende slimme sensoren worden ingezet die passief of actief een alarm naar de verpleging kunnen sturen. Ook voorziet het systeem in de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen en innovaties te koppelen zodat het in de toekomst eventueel uit te breiden is en passend blijft bij de zorgbehoefte.

De zorgprofessional heeft met het nieuwe systeem inzicht in het meldingenpatroon en het gedrag van de bewoner. Met deze informatie kan zorg beter worden afgestemd en bepaald worden of de juiste zorgtechnologie ingezet wordt voor de veiligheid en het leefcomfort van de bewoner..

Zorgtechnologie als dienst

ZONL neemt de zorgtechnologie af als ‘dienst’. Dit betekent dat een deel van de eenmalige uitgaven verschuift naar maandelijkse (operationele) uitgaven. Dit kan interessant zijn voor de bedrijfsvoering van de klant. Je betaalt namelijk voor het gebruik. Medewerkers worden daarnaast begeleidt in het op- en afschalen van technologie op basis van de zorgvraag van bewoners. Zo wordt alleen technologie ingezet die echt nodig is. Hierdoor is het kostenniveau per bewoner beter in balans met de zorgfinanciering.

System integrator

Als system integrator is Hollander Techniek verantwoordelijk voor het bouwen van de infrastructuur en de koppeling tussen alle betrokken partijen. Een van de zorgplatforms waarmee Hollander Techniek werkt voor ZONL is ‘Open Care Connect’ van onze partner Eurocom. Als geselecteerd partner van Eurocom zorgde wij voor een juiste implementatie van deze zorgtechnologie-oplossing.

Open Care Connect

Open Care Connect ondersteunt zorgorganisaties optimaal bij digitale transformatie en innovatie en kan producten en diensten van diverse fabrikanten aansluiten en onderling koppelen. Zowel nieuwe als bestaande technologie. De sensoren die in de Zonnewiede worden gebruikt zijn van Kadex. De systemen van Kadex en Eurocom vullen elkaar goed aan. Samen bieden ze de beste functionaliteit ter ondersteuning van het zorgproces. Eurocom heeft samen met Kadex veel tijd gestoken in het geborgd koppelen van de sensor-oplossingen van Kadex aan de softwareoplossingen van Eurocom (CQ-Net Server, CQ-Net Live en CQ-Mobile). Dit resulteerde in een sterke samenwerking tussen Kadex, Eurocom en Hollander Techniek. Samen bieden we ZONL Zonnewiede een volgende stap in de digitale transformatie, waarbij de medewerkers verder worden ondersteund en ontlast.

Inhoudelijk zorgkennis

Dankzij onze inhoudelijke zorgkennis en ervaring helpen we ZONL om de zorgtechnologie zo in te richten dat het aansluit bij het werkproces waarbij gebruiksgemak en zorgcontact met de bewoners voorop staan. Wij trainen en begeleiden de medewerkers en zijn tijdens de gehele dienstverlening het aanspreekpunt voor het stabiel laten draaien van de technologie en het invulling geven aan nieuwe behoeftes.

Reactie van ZONL de Zonnewiede

“Hollander Techniek bracht voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land niet alleen flexibiliteit en creativiteit mee maar dacht ook proactief mee over zaken die we vooraf niet in kaart hadden. Dit was zeker welkom omdat er een bijzonder korte doorlooptijd voor dit project was. Omdat we met het oude systeem niet meer de veiligheid voor bewoners konden garanderen, moesten er snel beslissingen worden gemaakt. Nu zijn we weer voorzien van een basissysteem dat de veiligheid garandeert en aansluit bij het leefplezier van bewoners”

Erik Kok
Accountmanager Zorgtechnologie
06-13658610| LinkedIn Marco van Wijngaarden

Mail Erik Kok

Projectinfo

Opdrachtgever:

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Oplevering:

1 september 2019

Locatie:

De Zonnewiede Giethoorn

Segment:

Zorg

  

Deel deze pagina: