Nieuws

EU-verbod op fluorescentielampen in 2023

LED-verlichting als alternatief

De productie en verkoop van nieuwe fluorescentieverlichting (waaronder TL-verlichting) wordt, volgens de RoHS-richtlijn, in de loop van 2023 verboden in de Europese Unie. Het gebruik van toxische materialen zoals fosfor en kwik in verlichting, zullen geleidelijk afgebouwd worden en op termijn helemaal verleden tijd zijn. Zo worden niet alleen mens en milieu beschermd, maar biedt het ook een uitgelezen kans om definitief de overstap te maken op energiezuinigere alternatieven.

Stoppen met TL-verlichting zal vanaf medio 2023 dus niet alleen wettelijk verplicht zijn, ook het milieu heeft er enorm veel baat bij. De energiekosten voor verlichting wordt ook nog eens aanzienlijk verlaagd.

De feiten over RoHS, SLR en ELR.

Het verbod op fluorescentielampen introduceert de nieuwe verordening 2019/2020 met betrekking tot verlichting (Single Lighting Regulation, ofwel SLR) en de EU-verordening 2019/2015 omtrent energie-etikettering (Energy Label Regulation – ELR).

De Europese richtlijn RoHS staat voor ‘Restriction of the use of certain Hazardous Substances’ (beperking op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen) en stelt grenzen aan zes stoffen, waaronder kwik en fosfor, en is bedoeld om mens en milieu te beschermen. De richtlijn bevatte voorheen nog vrijstellingen voor een reeks producten, die nu door de Europese Commissie zijn herzien. Dit heeft grote gevolgen voor TL-verlichtingsproducten.

De SLR stelt hogere eisen aan de efficiëntie en lichtkwaliteit. De SLR maakt geen onderscheid tussen lampen, modules en armaturen, maar verwijst naar lichtbronnen. Een lichtbron is een elektrisch product dat wit licht uitstraalt. De energie-efficiëntie wordt dus enkel geëvalueerd voor de lichtbron, die aan strengere eisen moet voldoen (SLR) en een nieuw energie-efficientielabel zal ontvangen (ELR). Dit resulteert in een nieuw, consumentvriendelijk etiket om eindgebruikers in staat te stellen energiezuinige producten te kiezen.

Wat betekent dit concreet?

  • Vanaf 15/02/2023 geldt het verbod op PL en long life fluo lampen.
  • Vanaf 24/02/2023 geldt het verbod op CFKni-lampen.
  • Vanaf 24/08/2023 geldt het verbod op T5 en T8 fluorescerende lampen.
  • Op komst: verbod op halogeencapsules vanaf 1 september 2023.

Wat verandert er aan de etikettering?

  • De energiezuinigheidcategorieën zijn hernoemd en opnieuw ingeschaald van A++ tot E naar A tot G. (Een product dat voorheen A++ was, is nu klasse E)
  • De producten worden op basis van een andere berekening opnieuw beoordeeld.

Welke invloed heeft dit op uw organisatie?

Het verbod op fluorescentielampen heeft wellicht ook gevolgen voor het bedrijfsleven. Hoewel overschakelen op een andere verlichtingsoplossing aanzienlijke energiebesparingen oplevert, zijn er diverse praktische en financiële aspecten waarmee een organisatie rekening dient te houden.

Hollander Techniek ondersteunt u graag bij deze stap in uw organisatie.

Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Vragen over dit artikel? Neem contact op!

Meer nieuws

CO2 Prestatieladder | Hollander Techniek

Samen voor duurzaamheid

Nieuws21 december 2021

Duurzaamheid zit al ruim 45 jaar in het hart van Hollander Techniek. Wij willen op geen enkele wijze schade toebrengen aan het milieu én streven naar een klimaat-neutrale bedrijfsvoering.

Robotize HT

Samen met Koninklijke Auping naar meer circulariteit

Nieuws21 september 2022

Hollander Techniek werkt samen met Machinefabriek Geurtsen aan een volledig gerobotiseerde productielijn voor een nieuwe, circulaire matrassenlijn van matrassenproducent Auping. Medio 2023 zal de lijn operationeel zijn in de fabriek in Deventer.

Ontwerp zonder titel 1

Hollander Techniek geselecteerd voor nieuwbouw GGNet

Nieuws30 juni 2022

Op 1 juli starten wij, in samenwerking met KlaassenGroep, met de nieuwbouw van een behandelkliniek bij GGNet op ‘Groot Graffel’ in Warnsveld, de hoofdlocatie van GGNet. De locatie wordt ingericht naar de nieuwste maatstaven voor ruim 100 patiënten die hoog intensieve psychische zorg nodig hebben.