Project

HWC | Frisse School klasse B

Leren in een gezond schoolgebouw

Leren en opgroeien in een gezond schoolgebouw. Bij de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College in Amstelveen was dit één van de belangrijkste uitgangspunten. Daarom is bij het ontwerp en de keuzes voor installaties het programma van eisen van Frisse Scholen Klasse B als leidraad genomen. Hierin staan eisen op vijf gebieden: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Hoe vertaal je al die eisen in een installatie ontwerp? Arjen Velthuis, Adviseur Utiliteit bij Hollander Techniek, vertelt er meer over.

Ieder schoolgebouw verdient een gezond binnenklimaat

Arjen: “Een gezond binnenklimaat in scholen. Het is nu een nog actueler onderwerp dan het ooit is geweest. Al een aantal jaar helpt Hollander Techniek diverse scholen bij het behalen van een Frisse School label. De meeste mensen denken dat het hierbij alleen gaat om schone binnenlucht, maar het gaat verder. Een Frisse School draagt bij aan energiebesparing, minder luchtvervuiling en vermindert het gebruik van fossiele grondstoffen. Dit wordt bereikt door de installaties, zoals de klimaatinstallatie en de verlichting, te laten voldoen aan de eisen. Maar ook de bouwkundige materialisatie en detaillering heeft hier grote invloed op. Als installateur kunnen wij een nog zo zuinig klimaatsysteem ontwerpen, als het gebouw niet goed geïsoleerd is, gaat er onnodig warmte of koelte en energie verloren.” Hier is een goede samenwerking en optimalisatie gevonden tussen SMT Bouw en Vastgoed, die verantwoordelijk was voor het gehele design & build traject en haar adviseurs met ons.

Van een lijst met eisen tot de realisatie van de installaties

Aan een installatie ontwerp dat voldoet aan alle eisen voor Frisse Scholen gaat veel reken- en uitzoekwerk vooraf. Arjen: “Wij hebben al een aantal jaar ervaring als het gaat om het ontwerpen van installaties volgens de Frisse School normen. Toch is iedere school anders en verschillen ook de wensen van de opdrachtgevers. Daarom beginnen we altijd met het verzamelen van alle eisen en wensen. Met een vakkundig team van engineers gaan we vervolgens aan de slag om de installaties stap voor stap uit te denken en starten we met de ontwerpberekeningen. Dat is statisch, waarbij we de pieklasten in de lokalen (bijvoorbeeld hoge temperaturen of veel CO2-uitstoot) berekenen.”

Projectinformatie

Opdrachtgever
Cedergroep
Gebruiker
Hermann Wesselink College
Opleverdatum
December 2020

Installatie ontwerp eerst testen in slimme software

Arjen: “Nadat het concept ontwerp klaar is, gaan we het ontwerp toetsen. Dat doen we door middel van simulatie software. In die software kunnen we de werking van installaties simuleren, waarmee we vervolgens heel gericht kunnen kijken of het voldoet aan de eisen. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken of de eis die gesteld wordt aan het maximale CO2 gehalte in een lokaal gehaald wordt met de installatie die we hebben bedacht. Dit doen we ook voor de temperatuur. Een voorbeeld is te zien bij bovenstaande afbeeldingen.

Dit is een simulatie van de temperatuur en het CO2 gehalte in de zomer, op een warme dag. De temperatuur in de ruimte loopt op tot 25,4 graden. Dit valt binnen de eis van Frisse Scholen klasse B (maximaal 26 graden). De groene lijn is de inblaastemperatuur. Deze loopt op boven de 16 graden, maar dat mag op zo’n warme dag. De paarse lijn is de zonwering. Deze gaat na 15:00 uur weer omhoog. Dit lokaal is waarschijnlijk op het oosten gebouwd en heeft na 15:00 geen zon meer. De interne warmtelast van personen, verlichting en apparaten is te zien op de oranje lijn. De zwarte lijn is het CO2 gehalte. Deze blijft bij volledige bezetting van het lokaal op 950 PPM, dit komt overeen met de eis van Frisse Scholen klasse B. Met al deze informatie kunnen we van tevoren goed simuleren of de installaties voldoen aan de eisen. Dit simuleren gebeurt aan de hand van gegevens uit een referentieklimaatjaar.”

Monitoren en bijsturen

Als alle simulaties via het softwareprogramma geslaagd zijn, wordt de installatie gerealiseerd en in bedrijf gesteld. En dan is de vraag: werkt de installatie ook echt zoals bedacht? Arjen: “Om dat te toetsten starten we direct na in bedrijfstelling met het verzamelen van data om te meten hoe de installaties in het echt presteren. We kijken naar de werkelijke waarden en in hoeverre deze overeenkomen met het referentiejaar (waarmee gerekend is bij het ontwerp). Blijven monitoren is enorm belangrijk om eventueel bij te kunnen sturen als er uitschieters zijn. We willen natuurlijk de geleverde prestaties blijven borgen, maar vooral dat de leerlingen écht in een gezond binnenklimaat kunnen leren en opgroeien.”

Opvallende werkzaamheden bij dit project

UAV-GC traject

Het ontwerp van een gebouw wordt wordt gemaakt aan de hand van de eisen en referentiekaders die door de opdrachtgever worden vastgesteld in de vraagspecificatie. De ontwerpverantwoordelijkheid ligt niet bij de opdrachtgéver maar bij de opdrachtnémer.

Roomboxen

De roombox is een regelbox waar zowel de verlichting, zonwering en de klimaatinstallaties eenvoudig ingepast kunnen worden. De bediening van al deze technieken vindt plaats op één touchpointpaneel per ruimte of gebouw.

Dit project in cijfers

6000
Documenten
13640
Wandcontactdozen
15250
Armaturen
19640
Meter kabelgoot
Bastian Hoonhorst | Hollander Techniek

Bastian Hoonhorst

Adviseur

Wilt u meer weten over de projecten en expertises in de markt kantoren en gebouwen? Dan moet u bij Bastian zijn. Bastian heeft ruime ervaring in de vastgoed en weet zo precies wat de beste oplossing is.

Relevante projecten

Herman Wesselink College | Hollander Techniek

Hermann Wesselink College

OnderwijsKantoren en gebouwen

Een nieuwe school die klaar is voor de toekomst’, zo luidde de wens van het Hermann Wesselink College (HWC). Hollander Techniek was in dit UAV-GC traject verantwoordelijk voor alle technische installaties. Van ontwerp tot nazorg.

Habeco - referentie | Hollander Techniek

Habeco

Kantoren en gebouwen

Waarom een gehele installatie vervangen als er onderdelen nog goed zijn? Dat is precies de vraag die Hollander Techniek zichzelf stelde bij de ombouw van de klimaatinstallaties van Habeco. De ombouw van de luchtbehandelingskast functioneerde nog prima, maar het ‘hart’ van de installatie was wel toe aan vervanging.

A Roland Holst College uitgelicht

A. Roland Holst College

Onderwijs

Het A. Roland Holst College is gevestigd in een mooi monumentaal pand, waar helaas het binnenklimaat niet optimaal was. Ter verbetering van het binnenklimaat heeft Hollander Techniek het schoolgebouw mogen voorzien van onder andere een ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit, conform de Frisse Scholen, kan garanderen.